Kurz Syndróm CAN je zameraný na získanie všeobecného prehľadu o syndróme CAN (z angl. Child abuse and neglect) – jeho príznakoch, prejavoch a rizikových faktoroch. Naučte sa, ako odhaliť, ak dieťaťu niekto ubližuje – môžete mu tým zachrániť život.

Čo je obsahom kurzu: 

  • Detailný rozbor príznakov a prejavov syndrómu CAN v kontexte vekových osobností, ale aj jednotlivých foriem syndrómu.
  • Vďaka kurzu sa naučíte všímať si riziká a varovné signálny na strane dieťaťa, rodičov, ale aj prostredia, v ktorom sa dieťa nachádza.
  • Naučíte sa určovať predbežnú závažnosť ohrozenia dieťaťa.
  • Súčasťou kurzu sú aj interaktívne úlohy a cvičenia.

Kurz Syndróm CAN je odporúčaným kurzom pre ďalšie vzdelávanie.

UPOZORNENIE: 

Po zakúpení kurzu je nevyhnutné absolvovať ho v stanovenej lehote 14 kalendárnych dní. Táto lehota začína plynúť dňom prijatia úhrady kurzu. Po 14 dňoch možnosť kurz absolvovať expiruje. Upozorňujeme, že v cene jedného zakúpeného kurzu je možné absolvovať ho iba jedným človekom, na ktorého meno bude po absolvovaní kurzu vystavené aj osvedčenie o absolvovaní. Toto osvedčenie bude vystavené na meno a priezvisko uvedené v objednávke. 

Absolvovanie jedného zakúpeného kurzu pod jedným účtom viacerými ľuďmi bude vyhodnotené ako hrubé porušenie pravidiel portálu bezmodrin.sk a budú z tejto situácie vyvodené dôsledky. 

40,00