Kurz Syndróm CAN je zameraný na získanie všeobecného prehľadu o syndróme CAN (z angl. Child abuse and neglect) – jeho príznakoch, prejavoch, rizikových faktoroch. Každá zo základných foriem syndrómu CAN je v kurze prepojená so skutočnými príbehmi detí. Cez jednotlivé výroky sa môžu účastníci hlbšie zamyslieť nad špecifickými znakmi a určiť predpokladanú závažnosť ohrozenia dieťaťa. Spoznajte prejavy, príznaky a riziká a naučte sa ich správne vyhodnotiť. Týranému dieťaťu tak môžete zachrániť život. Kurz tvorí základnú výbavu poznatkov každého, kto pracuje s deťmi.

UPOZORNENIE: Po zakúpení je kurz potrebné absolvovať v stanovenej časovej lehote 14 kalendárnych dní. Táto lehota začína plynúť dňom prijatia úhrady kurzu. Následne po 14 dňoch možnosť absolvovať kurz expiruje. Upozorňujeme, že v cene jedného zakúpeného kurzu je možné absolvovať kurz iba jedným človekom, ktorému bude po absolvovaní kurzu vystavené aj osvedčenie o absolvovaní na jeho meno a priezvisko uvedené v objednávke. Absolvovanie jedného zaplateného kurzu pod jedným účtom viacerými ľuďmi bude vyhodnotené ako hrubé porušenie pravidiel portálu bezmodrin.sk a budú z tejto situácie vyvodené dôsledky.

40,00