Účinnou elimináciou domáceho násilia je iba prevencia a neustále vzdelávanie. Naše edukačné programy sú zamerané na rôzne formy násilia, ich príznaky a riziká. Zameriavame sa na dodržiavanie a porušovanie ľudských práv v kontexte rodovej rovnosti a zraniteľných skupín. Na našich kurzoch sa dozviete viac o vhodných a nevhodných postupoch, ako konkrétne situácie vyhodnotiť a ako postupovať s prioritným cieľom ochrany tých, ktorí násilie zažívajú.

Prečo si vybrať kurzy z našej ponuky?

Pre koho sú kurzy určené?

Pedagogické, sociálne, policajné a právnické profesie, pre študentov a budúcich profesionálov a pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac o rôznych formách násilia, rizikách, príznakoch a vhodných inštitucionálnych postupoch.

Pokiaľ máte záujem o vytvorenie kurzu na mieru pre špecifické potreby vašej organizácie alebo pokiaľ máte záujem vyvzdelať väčší počet účastníkov v rámci jednej objednávky, kontaktujte nás individuálne emailom alebo telefonicky.

Paulína Rakúsová

manažérka vzdelávacích programov