Služby Centra Slniečko, n.o.

Ak má váš partner alebo iný člen rodiny sklony:

– k udieraniu, fackovaniu, kopaniu, hryzeniu, sácaniu či ťahaniu za vlasy
– k vyhrážaniu sa vám či vašim deťom, znevažovaniu, ponižovaniu, neustálemu kontrolovaniu alebo limitovaniu príchodov a odchodov
– k hádzaniu predmetov, ničeniu vašich osobných vecí
– k vynucovaniu si intímnosti bez vášho súhlasu
– k akémukoľvek obmedzovaniu

… a vy nemáte v blízkom okolí nikoho, kto by vám dokázal pomôcť, obráťte sa na Poradňu pre obete v Nitre.

Kontakt a poradenské hodiny

Kontakt

Poradenské hodiny

Pondelok – Piatok
7:30 – 12:00
12:30 – 16:00

Ak budete potrebovať vy a vaše deti bezpečie a ochranu pred násilným partnerom a nemáte kam odísť, v poradni vám ponúknu možnosť bezpečia v Bezpečnom ženskom dome.

Násilie alebo hádky v rodine? Rozvod? Zlá situácia v rodine? Výchovné problémy? Ohrozené dieťa?

Obráťte sa na odborníkov z Intervenčného centra v Nitre, radi vám pomôžu hľadať odpovede a nachádzať riešenia.

Kontakt

0918 347 903, 0907 605 151

ic@centrumslniecko.sk