Potrebujete pomoc? Ubližuje vám niekto? Alebo máte otázky, na ktoré neviete odpovedať? Bije vás niekto? Vysmieva sa vám niekto? Ponižuje vás niekto? Máte strach a neviete čo máte robiť? Bojíte sa ísť domov, do školy či von s kamarátmi? Dotýka sa niekto vašich intímnych miest alebo vás núti robiť veci, ktoré sú vám nepríjemné? Máte pocit úzkosti? Hanby? Vyhráža sa vám niekto?

Pohľadajte niekoho vo vašom okolí, komu dôverujete a nezostávajte so svojím problémom sami. Ak takého nikoho nenájdete, vedzte, že je tu mnoho dobrých ľudí, odborníkov, ktorí vám dokážu pomôcť. Neváhajte a kontaktujte ich. Mnohí z nich už pomohli tisíckam detí a žien, ktoré boli v podobnej situácii ako ste vy. Tu je výber liniek a centier, na ktoré sa môžete obrátiť:

Linky pomoci

Telefonické a online linky pre deti a mládež

On line poradňa

denne 7-24 hod, bezplatná – TU

Linka detskej istoty

116 111 nonstop, bezplatná

Linka detskej dôvery oz “Lienka”

055/234 7272 po-pia 14-20 hod, bezplatná

Telefonické linky pre ženy

Národná linka pre týrané ženy

0800 212 212, nonstop, bezplatná

Linka Generálnej prokuratúry SR pre týrané ženy a deti

0800 300 700 , bezplatná
e-mail: tyranie (at) genpro.gov.sk

Linka pomoci obetiam oz “Pomoc obetiam násilia”

0850 111 321, nonstop

Krízová linka pre ženy Centra Slniečko

0905 511 512, po-pia 8-18 hod
e-mail: poradna (at) centrumslniecko.sk

Poradenské centrá pre ženy a deti

Bratislava, Aliancia žien Slovenska, 0903/ 519 550, alianciazien(at)alianciazien.sk, www.alianciazien.sk
Bratislava, Návrat, 0907/808 080, navrat(at)navrat.sk, www.navrat.sk
Bratislava, Poradenské centrum Nádej, 0905/463 425, office(at)centrumnadej.sk, www.centrumnadej.sk
Martin, Žena v tiesni, 0907/346 374, oz.zenavtiesni(at)tipnet.sk, www.zenavtiesni.sk
Michalovce, Pomoc rodine, 0911/084 473, pomocrodine(at)pomocrodine.sk, www.pomocrodine.sk
Nitra, Centrum pre deti a rodiny Budúcnosť, 0908/022 452, info(at)buducnost.eu, www.buducnost.eu
Nitra, Centrum Slniečko, 0917/545 808, poradna(at)centrumslniecko.sk, www.centrumslniecko.sk
Košice, Miesto pod slnkom, 0903/851 823, eli.ke(at)stonline.sk, www.miestopodslnkom.sk
Košice, ZZŽ Fenestra, 0911/440 808, fenestra(at)fenestra.sk, www.fenestra.sk
Lučenec, Centrum sociálnych služieb, 0944/013 112, css.krupina@gmail.com, www.csska.sk
Partizánske, Poradenské centrum Nádej, 0948 717 565, pomoc(at)nadejpartizanske.sk
Piešťany, Otvorená náruč, 0907/456 978, otvorenanaruc.no(at)centrum.sk
Poprad, Poradňa Poprad, 0908/121 427, progresfem(at)progresfem.sk, www.progresfem.sk
Prešov, ZZŽ MyMamy, 0911/ 444 991, poradkyne(at)mymamy.sk, www.mymamy.sk
Senec, Tenenet, 0907/154 601, ena(at)tenenet.sk, www.tenenet.sk
Spišská Nová Ves, Poradenské centrum Hana, 0903/404 471, ozhana.snv(at)gmail.com, www.ozhana.sk
Trnava, Aliancia žien Slovenska, 0948/388 152, alianciazien(at)alianciazien.sk, www.alianciazien.sk
Žilina, Poradňa centrum Náruč, 0918/185 576, poradnazilina(at)naruc.sk, www.naruc.sk

Centrá pre ženy a matky s deťmi

Bratislava, Brána do života, 0915/492 134, pomoc(at)branadozivota.sk, www.branadozivota.sk
Bratislava, Dúha – Bezpečný ženský dom, 0915/166 663, bzd(at)domovduha.sk, www.domovduha.sk
Bratislava, CSS Náruč záchrany Senior&Junior, 0903/903 298, naruczachrany(at)naruczachrany.sk, www.sancaoz.sk
Bošany, Orchidea, 0911/208 126, orchideabosany(at)stonline.sk, www.orchideask.sk
Dolná Krúpa, Zariadenie núdzového bývania Jozefínum, 0902/804 245, jozefinum(at)gmail.com, www.jozefinum.sk
Handlová, Útulok pre rodiny, 0905/342 880, jazmin.mrazova(at)stonline.sk, www.jazminhandlova.sk
Hlohovec, Útulok sv. Anny, 0911/281 564, viera.vavrova(at)d2u.sk, www.pokojadobro.szm.com
Holíč, Azylový dom Emauzy, 0905/579 940, emauzy(at)stonline,sk, www.krizovatky.eu
Košice, Centrum pre obnovu rodiny Dorka, 0948/601 022, info(at)centrumdorka.sk, www.centrumdorka.sk
Košice, Psychosociálne centrum, 0944/554 522, znb(at)pscentrum.sk, www.pscentrum.sk
Krupina, CSS Krupina, 0903/969 345, css.krupina(at)gmail.com, www.csska.sk
Liptovský Mikuláš, Dom Charitas sv.Kláry, 0902/327 955, anna.bodorikova(at)caritas.sk, www.caritas.sk
Lučenec, Za dôstojný život, 0908/4520358, ozdostojnyzivot(at)gmail.com, www.dostojnyzivot.sk
Malacky, Azylové centrum Betánia, 0917/778 979, centrumbetania(at)gmail.com, www.krizovatky.eu
Michalovce, Pomoc rodine, 0908/954 873, pomocrodine(at)centrum.sk, www.pomocrodine.sk
Nitra, Centrum Slniečko, www.centrumslniecko.sk – Bezpečný ženský dom, 0905/511 512, poradna(at)centrumslniecko.sk
Piešťany, DOMUM, 033/772 7687, domum(at)piestany.sk, www.piestany.sk
Prešov, ZZŽ MyMamy, 0911/444 991, info(at)mymamy.sk, www.mymamy.sk
Rabča, Dom Charitas sv. Hildegardy, 0914/320 520, veronika.tyrolova(at)caritas.sk, www.caritas.sk
Rajecké Teplice, Domov Gianny B. Mollovej, 0800 120 024, apz(at)nextra.sk, www.anoprezivot.sk
Skalica, Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb, 0917/346 962, stepanovska(at)mesto.skalica.sk, www.stiborsi.sk
Snina, Dom Humanity, sus.snina(at)redcross.sk, www.scksnina.estranky.sk
Spišská Nová Ves, Dom Charitas sv. Jozefa, 0903/616 804, jozef.hreus(at)caritas.sk, www.caritas.sk
Trenčín, BŽD Luna, 0908/466 100, bzdluna(at)gmail.com, www.bezpecnyzenskydomtrencin.sk
Trebišov, Kotva, 0918/457 217kotna.no(at)zoznam.sk, www.kotvano.sk
Trnava, Záujmové združenie Rodina – Azylový dom Tamara, 0948/028 738, azylovydom(at)gmail.com, www.azylovydomtamara.bizref.sk

Pomoc obetiam

Zoznam akreditovaných subjektov poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov podľa Zákona o obetiach:

Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
iba dieťa a matka; Druh sociálnej služby: Poradenské centrum

alianciazien(at)alianciazien.sk, 0903 519 550, www.alianciazien.sk

Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
Okruh obetí: dieťa, matka; osoby závislé od návykových látok; osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti Druh sociálnej služby: Poradenské centrum

buducnost(at)gmail.com, 0908 022 452, www.buducnost.eu

Všeobecná odborná pomoc:
a) poskytnutie a náležité vysvetlenie informácií podľa § 4 ods. 2 a 5 zákona o obetiach,
b) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktoré jej patria podľa zákona o obetiach,
c) právnapomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka v trestnom konaní,
d) psychologická pomoc,
e) poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii.

info(at)nahrady.sk, 055 625 1257, www.nahrady.sk

Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
Iba ženy s deťmi; Zariadenie núdzového bývania, Krízové stredisko

poradna(at)centrumslniecko.sk, 0917 545 808, www.censtrumslniecko.sk
Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
iba ženy, ženy s deťmi; Druh sociálnej služby: Poradenské Centrum, Zariadenie núdzového bývania
css.krupina(at)gmail.com, 0944 013 112, www.css-ka.sk
Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
Iba ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti; Poradenské centrum
fenestra(at)fenestra.sk, 0911 440 808 – pre ženy, www.fenestra.sk
Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
kanis(at)kanis.sk, 0908 641 111, www.kanis.sk
Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
Iba ženy zažívajúce násilie a ich deti; zariadenie núdzového bývania
poradkyne(at)mymamy.sk, 0911 444 991, www.mymamy.sk
Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
oz.optimafide@gmail.com, 0948 782 121, www…….
Všeobecná odborná pomoc:
a) poskytnutie a náležité vysvetlenie informácií podľa § 4 ods. 2 a 5 zákona o obetiach,
b) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktoré jej patria podľa zákona o obetiach,
c) právnapomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka v trestnom konaní,
d) psychologická pomoc,
e) poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
Druh sociálnej služby: Telefonické poradenstvo pôsobnosť: celá SR
linka(at)pomocobetiam.sk, 0850 111 321, www.pomocobetiam.sk
Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch Druh sociálnej služby: Poradenské centrum
oz.zenavtiesni(at)gmail.com, 0907 346 374, www.zenavtiesni.sk

Akreditované Centrá pre deti a rodiny

Bratislava, oz Domov – Dúha, 0918/ 824 247 domovduha(at)domovduha.sk, www.domovduha.sk
Bratislava, Centrum pre deti a rodiny Repuls , 0902/ 985 815, miriam.jamriskova(at)bratislava.sk, www.krizovecentrumba.sk
Bratislava, Návrat, 0907/808 080, navrat(at)navrat.sk, www.navrat.sk
Bratislava, Peto, n.o., peto(at)detskydomovpeto.sk
Rohožník, CDR sv. Antona, o.z., centrum.rohoznik.socialny(at)gmail.com
Senec, Tenenet, 0907/154 601, ena(at)tenenet.sk, www.tenenet.sk
Senec, Súkromné liečebno-výchovné sanatórium, riaditel(at)slvs-senec.sk

Jelka, Dobrý pastier, n.o., dobrypastier(at)gmail.com
Hlohovec, CDR Compass, n.o., centrumcompassno(at)gmail.com
Trnava, Rodinný detský domov, n.o., riaditel(at)rdd.sk

Nitra, Centrum Slniečko, 0905/949 316, ksnh(at)centrumslniecko.sk, www.centrumslniecko.sk
Nitra, Detský domov sv. Lujzy, dchd.lujza(at)gmail.com
Nitra, Centrum pre deti a rodiny Budúcnosť, 0908/022 452, info(at)buducnost.eu, www.buducnost.eu
Močenok, Komunita Kráľovnej pokoja, kkp(at)slovanet.sk

Bošany, Centrum pre deti a rodiny Orchidea, 0911/208 126, orchideabosany(at)stonline.sk, www.centrumbosany.sk
Považská Bystrica, CDR sv. Filipa Neriho, dchd.pb(at)gmail.com

Liptovský Mikuláš, Dom Charitas sv.Kláry, 0902/327 955, anna.bodorikova(at)caritas.sk, www.caritas.sk
Ružomberok, Detské centrum Slovensko, dc(at)detskecentrum.sk
Ružomberok, Detský smiech, n.o., detskysmiech(at)stonline.sk
Turzovka, Dom sv. Jozefa – CDR, ded.turzovka(at)centrum.sk
Žilina, Detské krízové centrum Náruč, 0905/988 600, naruc(at)naruc.sk, www.naruc.sk

Banská Bystrica, Stredisko evanjelickej DIAKONIE Domov detí, domovdeti(at)mail.t-com.sk
Banská Bystrica, Signál ohrozenia, o.z. Centrum Srdiečko, signalohrozenia(at)gmail.com
Banská Bystrica, Dom sv. Alžbety, michalikovalubica(at)dsaksbb.sk
Lučenec, Centrum sociálnych služieb, 0944/013 112, css.krupina@gmail.com, www.csska.sk
Lučenec, Detský domov Margarétka, ozdostojnyzivot(at)gmail.com
Ružiná, CDR Dieťa v ohrození, dietavohrozeni(at)gmail.com
Slovenská Ľupča, CDR Potôčik, riaditel(at)potocik.org
Veľký Krtíš, Súkromné liečebno-výchovné sanatórium, n.o., riaditel(at)slvs-senec.sk

Medzilaborce, Detský domov sv. Nikolaja, sv.nikolaj(at)stonline.sk
Podolínec, Detský domov sv. Klementa Hofbauera, ddskh1(at)gmail.com
Prešov, Detské centrum „Pre teba“, dc.preteba(at)gmail.com
Prešov, Detské kočovné divadlo – DRAK, riaditel(at)kocovnedivadlo.sk
Košice, Centrum pre obnovu rodiny Dorka, 0948/ 601 022, info(at)centrumdorka.sk, www.centrumdorka.sk
Košice, Oceľová nádej, psychosociálne centrum, riaditel(at)pscentrum.sk
Rožňava, Dominika, n.o., nodominika(at)gmail.com
Spišská Nová Ves, Centrum pre deti a rodiny Alžbetka,0911/ 220 535, alzbetka_no(at)pobox.sk, www.alzbetka-no.sk
Spišská Nová Ves, Centrum detí sv. Jozefa, alexandra.hovancova(at)caritas.sk
Turňa nad Bodvou, Zem detí, zemdetikosice(at)gmail.com