Potrebujete pomoc? Ubližuje vám niekto? Alebo máte otázky, na ktoré neviete odpovedať? Bije vás niekto? Vysmieva sa vám niekto? Ponižuje vás niekto? Máte strach a neviete čo máte robiť? Bojíte sa ísť domov, do školy či von s kamarátmi? Dotýka sa niekto vašich intímnych miest alebo vás núti robiť veci, ktoré sú vám nepríjemné? Máte pocit úzkosti? Hanby? Vyhráža sa vám niekto?

Pohľadajte niekoho vo vašom okolí, komu dôverujete a nezostávajte so svojím problémom sami. Ak takého nikoho nenájdete, vedzte, že je tu mnoho dobrých ľudí, odborníkov, ktorí vám dokážu pomôcť. Neváhajte a kontaktujte ich. Mnohí z nich už pomohli tisíckam detí a žien, ktoré boli v podobnej situácii ako ste vy. Tu je výber liniek a centier, na ktoré sa môžete obrátiť:

Linky pomoci

Telefonické a online linky pre deti a mládež

On line poradňa

denne 7-24 hod, bezplatná – TU

Linka detskej istoty

116 111 nonstop, bezplatná

Linka detskej dôvery oz “Lienka”

055/234 7272 po-pia 14-20 hod, bezplatná

Telefonické linky pre ženy

Národná linka pre týrané ženy

0800 212 212, nonstop, bezplatná

Linka pomoci obetiam oz “Pomoc obetiam násilia”

0850 111 321, nonstop

Krízová linka pre ženy Centra Slniečko

0905 511 512, po-pia 8-18 hod
e-mail: poradna (at) centrumslniecko.sk

Poradenské centrá pre ženy a deti

Bratislava, Aliancia žien Slovenska, 0903/ 519 550, alianciazien(at)alianciazien.sk, www.alianciazien.sk
Bratislava, Návrat, 0907/808 080, navrat(at)navrat.sk, www.navrat.sk
Bratislava, Poradenské centrum Nádej, 0905/463 425, office(at)centrumnadej.sk, www.centrumnadej.sk
Martin, Žena v tiesni, 0907/346 374, oz.zenavtiesni(at)tipnet.sk, www.zenavtiesni.sk
Michalovce, Pomoc rodine, 0911/084 473, pomocrodine(at)pomocrodine.sk, www.pomocrodine.sk
Nitra, Centrum pre deti a rodiny Budúcnosť, 0908/022 452, info(at)buducnost.eu, www.buducnost.eu
Nitra, Centrum Slniečko, 0917/545 808, poradna(at)centrumslniecko.sk, www.centrumslniecko.sk
Košice, Miesto pod slnkom, 0903/851 823, eli.ke(at)stonline.sk, www.miestopodslnkom.sk
Košice, ZZŽ Fenestra, 0911/440 808, fenestra(at)fenestra.sk, www.fenestra.sk
Lučenec, Centrum sociálnych služieb, 0944/013 112, css.krupina@gmail.com, www.csska.sk
Partizánske, Poradenské centrum Nádej, 0948 717 565, pomoc(at)nadejpartizanske.sk
Piešťany, Otvorená náruč, 0907/456 978, otvorenanaruc.no(at)centrum.sk
Poprad, Poradňa Poprad, 0908/121 427, progresfem(at)progresfem.sk, www.progresfem.sk
Prešov, ZZŽ MyMamy, 0911/ 444 991, poradkyne(at)mymamy.sk, www.mymamy.sk
Senec, Tenenet, 0907/154 601, ena(at)tenenet.sk, www.tenenet.sk
Spišská Nová Ves, Poradenské centrum Hana, 0903/404 471, ozhana.snv(at)gmail.com, www.ozhana.sk
Trnava, Aliancia žien Slovenska, 0948/388 152, alianciazien(at)alianciazien.sk, www.alianciazien.sk
Žilina, Poradňa centrum Náruč, 0918/185 576, poradnazilina(at)naruc.sk, www.naruc.sk

Centrá pre ženy a matky s deťmi

Bratislava, Brána do života, 0915/492 134, pomoc(at)branadozivota.sk, www.branadozivota.sk
Bratislava, Dúha – Bezpečný ženský dom, 0915/166 663, bzd(at)domovduha.sk, www.domovduha.sk
Bratislava, CSS Náruč záchrany Senior&Junior, 0903/903 298, naruczachrany(at)naruczachrany.sk, www.sancaoz.sk
Bošany, Orchidea, 0911/208 126, orchideabosany(at)stonline.sk, www.orchideask.sk
Dolná Krúpa, Zariadenie núdzového bývania Jozefínum, 0902/804 245, jozefinum(at)gmail.com, www.jozefinum.sk
Handlová, Útulok pre rodiny, 0905/342 880, jazmin.mrazova(at)stonline.sk, www.jazminhandlova.sk
Hlohovec, Útulok sv. Anny, 0911/281 564, viera.vavrova(at)d2u.sk, www.pokojadobro.szm.com
Holíč, Azylový dom Emauzy, 0905/579 940, emauzy(at)stonline,sk, www.krizovatky.eu
Košice, Centrum pre obnovu rodiny Dorka, 0948/601 022, info(at)centrumdorka.sk, www.centrumdorka.sk
Košice, Psychosociálne centrum, 0944/554 522, znb(at)pscentrum.sk, www.pscentrum.sk
Krupina, CSS Krupina, 0903/969 345, css.krupina(at)gmail.com, www.csska.sk
Liptovský Mikuláš, Dom Charitas sv.Kláry, 0902/327 955, anna.bodorikova(at)caritas.sk, www.caritas.sk
Lučenec, Za dôstojný život, 0908/4520358, ozdostojnyzivot(at)gmail.com, www.dostojnyzivot.sk
Malacky, Azylové centrum Betánia, 0917/778 979, centrumbetania(at)gmail.com, www.krizovatky.eu
Michalovce, Pomoc rodine, 0908/954 873, pomocrodine(at)centrum.sk, www.pomocrodine.sk
Nitra, Centrum Slniečko, www.centrumslniecko.sk – Bezpečný ženský dom, 0905/511 512, poradna(at)centrumslniecko.sk
Piešťany, DOMUM, 033/772 7687, domum(at)piestany.sk, www.piestany.sk
Prešov, ZZŽ MyMamy, 0911/444 991, info(at)mymamy.sk, www.mymamy.sk
Rabča, Dom Charitas sv. Hildegardy, 0914/320 520, veronika.tyrolova(at)caritas.sk, www.caritas.sk
Rajecké Teplice, Domov Gianny B. Mollovej, 0800 120 024, apz(at)nextra.sk, www.anoprezivot.sk
Skalica, Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb, 0917/346 962, stepanovska(at)mesto.skalica.sk, www.stiborsi.sk
Snina, Dom Humanity, sus.snina(at)redcross.sk, www.scksnina.estranky.sk
Spišská Nová Ves, Dom Charitas sv. Jozefa, 0903/616 804, jozef.hreus(at)caritas.sk, www.caritas.sk
Trenčín, BŽD Luna, 0908/466 100, bzdluna(at)gmail.com, www.bezpecnyzenskydomtrencin.sk
Trebišov, Kotva, 0918/457 217kotna.no(at)zoznam.sk, www.kotvano.sk
Trnava, Záujmové združenie Rodina – Azylový dom Tamara, 0948/028 738, azylovydom(at)gmail.com, www.azylovydomtamara.bizref.sk

Pomoc obetiam

Zoznam akreditovaných subjektov poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov podľa Zákona o obetiach:

Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
iba dieťa a matka; Druh sociálnej služby: Poradenské centrum

alianciazien(at)alianciazien.sk, 0903 519 550, www.alianciazien.sk

Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
Okruh obetí: dieťa, matka; osoby závislé od návykových látok; osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti Druh sociálnej služby: Poradenské centrum

buducnost(at)gmail.com, 0908 022 452, www.buducnost.eu

Všeobecná odborná pomoc:
a) poskytnutie a náležité vysvetlenie informácií podľa § 4 ods. 2 a 5 zákona o obetiach,
b) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktoré jej patria podľa zákona o obetiach,
c) právnapomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka v trestnom konaní,
d) psychologická pomoc,
e) poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii.

info(at)nahrady.sk, 055 625 1257, www.nahrady.sk

Všeobecná odborná pomoc:

a) poskytnutie a náležité vysvetlenie informácií podľa § 4 ods. 2 a 5 zákona o obetiach,
b) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktoré jej patria podľa zákona o obetiach,
c) právnapomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka v trestnom konaní,
d) psychologická pomoc,
e) poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii.
info(at)centrumvidia.sk, 0948 357 043, www.centrumvidia.sk

Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
Iba ženy s deťmi; Zariadenie núdzového bývania, Krízové stredisko

poradna(at)centrumslniecko.sk, 0917 545 808, www.centrumslniecko.sk
Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
iba ženy, ženy s deťmi; Druh sociálnej služby: Poradenské Centrum, Zariadenie núdzového bývania
css.krupina(at)gmail.com, 0944 013 112, www.csska.sk
Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
Iba ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti; Poradenské centrum
fenestra(at)fenestra.sk, 0911 440 808 – pre ženy, www.fenestra.sk
Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
kanis(at)kanis.sk, 0908 641 111, www.kanis.sk

Špecializovaná odborná pomoc:

a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.

Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:

Iba ŽENY s ich deťmi, Druh sociálnej služby: Bezpečný ženský domov

poradnaluna(at)gmail.com, 0918 312 908, www.bezpecnyzenskydomtrencin.sk
Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
Iba ženy zažívajúce násilie a ich deti; zariadenie núdzového bývania
poradkyne(at)mymamy.sk, 0911 444 991, www.mymamy.sk
Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
oz.optimafide@gmail.com, 0948 782 121, www.oz-optimafide.sk
Všeobecná odborná pomoc:
a) poskytnutie a náležité vysvetlenie informácií podľa § 4 ods. 2 a 5 zákona o obetiach,
b) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktoré jej patria podľa zákona o obetiach,
c) právnapomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka v trestnom konaní,
d) psychologická pomoc,
e) poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
Druh sociálnej služby: Telefonické poradenstvo pôsobnosť: celá SR
linka(at)pomocobetiam.sk, 0850 111 321, www.pomocobetiam.sk

Špecializovaná odborná pomoc:

a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.

Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:

Dieťa,dieťa a matka; Druh sociálnej služby: Poradenské centrum
office(at)centrumnadej.sk, 0905 463 425, www.centrumnadej.sk
Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch Druh sociálnej služby: Poradenské centrum
oz.zenavtiesni(at)gmail.com, 0907 346 374, www.zenavtiesni.sk

Akreditované Centrá pre deti a rodiny

Bratislava, oz Domov – Dúha, 0918/ 824 247 domovduha(at)domovduha.sk, www.domovduha.sk
Bratislava, Centrum pre deti a rodiny Repuls , 0902/ 985 815, miriam.jamriskova(at)bratislava.sk, www.krizovecentrumba.sk
Bratislava, Návrat, 0907/808 080, navrat(at)navrat.sk, www.navrat.sk
Bratislava, Peto, n.o., peto(at)detskydomovpeto.sk
Rohožník, CDR sv. Antona, o.z., centrum.rohoznik.socialny(at)gmail.com
Senec, Tenenet, 0907/154 601, ena(at)tenenet.sk, www.tenenet.sk
Senec, Súkromné liečebno-výchovné sanatórium, riaditel(at)slvs-senec.sk

Jelka, Dobrý pastier, n.o., dobrypastier(at)gmail.com
Hlohovec, CDR Compass, n.o., centrumcompassno(at)gmail.com
Trnava, Rodinný detský domov, n.o., riaditel(at)rdd.sk

Nitra, Centrum Slniečko, 0905/949 316, ksnh(at)centrumslniecko.sk, www.centrumslniecko.sk
Nitra, Detský domov sv. Lujzy, dchd.lujza(at)gmail.com
Nitra, Centrum pre deti a rodiny Budúcnosť, 0908/022 452, info(at)buducnost.eu, www.buducnost.eu
Močenok, Komunita Kráľovnej pokoja, kkp(at)slovanet.sk

Bošany, Centrum pre deti a rodiny Orchidea, 0911/208 126, orchideabosany(at)stonline.sk, www.centrumbosany.sk
Považská Bystrica, CDR sv. Filipa Neriho, dchd.pb(at)gmail.com

Liptovský Mikuláš, Dom Charitas sv.Kláry, 0902/327 955, anna.bodorikova(at)caritas.sk, www.caritas.sk
Ružomberok, Detské centrum Slovensko, dc(at)detskecentrum.sk
Ružomberok, Detský smiech, n.o., detskysmiech(at)stonline.sk
Turzovka, Dom sv. Jozefa – CDR, ded.turzovka(at)centrum.sk
Žilina, Detské krízové centrum Náruč, 0905/988 600, naruc(at)naruc.sk, www.naruc.sk

Banská Bystrica, Stredisko evanjelickej DIAKONIE Domov detí, domovdeti(at)mail.t-com.sk
Banská Bystrica, Signál ohrozenia, o.z. Centrum Srdiečko, signalohrozenia(at)gmail.com
Banská Bystrica, Dom sv. Alžbety, michalikovalubica(at)dsaksbb.sk
Lučenec, Centrum sociálnych služieb, 0944/013 112, css.krupina@gmail.com, www.csska.sk
Lučenec, Detský domov Margarétka, ozdostojnyzivot(at)gmail.com
Ružiná, CDR Dieťa v ohrození, dietavohrozeni(at)gmail.com
Slovenská Ľupča, CDR Potôčik, riaditel(at)potocik.org
Veľký Krtíš, Súkromné liečebno-výchovné sanatórium, n.o., riaditel(at)slvs-senec.sk

Medzilaborce, Detský domov sv. Nikolaja, sv.nikolaj(at)stonline.sk
Podolínec, Detský domov sv. Klementa Hofbauera, ddskh1(at)gmail.com
Prešov, Detské centrum „Pre teba“, dc.preteba(at)gmail.com
Prešov, Detské kočovné divadlo – DRAK, riaditel(at)kocovnedivadlo.sk
Košice, Centrum pre obnovu rodiny Dorka, 0948/ 601 022, info(at)centrumdorka.sk, www.centrumdorka.sk
Košice, Oceľová nádej, psychosociálne centrum, riaditel(at)pscentrum.sk
Rožňava, Dominika, n.o., nodominika(at)gmail.com
Spišská Nová Ves, Centrum pre deti a rodiny Alžbetka,0911/ 220 535, alzbetka_no(at)pobox.sk, www.alzbetka-no.sk
Spišská Nová Ves, Centrum detí sv. Jozefa, alexandra.hovancova(at)caritas.sk
Turňa nad Bodvou, Zem detí, zemdetikosice(at)gmail.com