• Ubližuje vám niekto?

  • Bije vás niekto?

  • Vysmieva sa vám niekto?

  • Ponižuje vás niekto?

  • Máte strach a neviete čo máte robiť?

  • Bojíte sa ísť domov, do školy či von s kamarátmi?

  • Dotýka sa niekto vašich intímnych miest alebo vás núti robiť veci, ktoré sú vám nepríjemné?

  • Máte pocit úzkosti alebo hanby?

  • Vyhráža sa vám niekto?

Skúste vo svojom okolí nájsť niekoho, komu dôverujete a nezostávajte so svojím problémom sami. Ak takého človeka nenájdete, vedzte, že je tu mnoho dobrých ľudí, skúsených a ochotných odborníčok a odborníkov, ktorí vám dokážu pomôcť. Neváhajte a kontaktujte ich. Mnohí z nich už pomohli tisíckam detí aj žien, ktoré boli v podobnej situácii ako ste práve teraz vy.

Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
iba dieťa a matka; Druh sociálnej služby: Poradenské centrum

alianciazien(at)alianciazien.sk, 0903 519 550, www.alianciazien.sk

Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
Okruh obetí: dieťa, matka; osoby závislé od návykových látok; osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti Druh sociálnej služby: Poradenské centrum

buducnost(at)gmail.com, 0908 022 452, www.buducnost.eu

Špecializovaná odborná pomoc
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej pohlavia
obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej sexuálnej orientácie
obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej národnosti
obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej rasovej alebo etnickej príslušnosti
obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej náboženského vyznania alebo viery
Kontakty:
inakost.sk
Telefonický kontakt:
0948/144 313
napisnam@inporadna.sk

Všeobecná odborná pomoc:

a) poskytnutie a náležité vysvetlenie informácií podľa § 4 ods. 2 a 5 zákona o obetiach,
b) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktoré jej patria podľa zákona o obetiach,
c) právnapomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka v trestnom konaní,
d) psychologická pomoc,
e) poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii.
info(at)centrumvidia.sk, 0948 357 043, www.centrumvidia.sk

Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
Iba ženy s deťmi; Zariadenie núdzového bývania, Krízové stredisko

poradna(at)centrumslniecko.sk, 0917 545 808, www.centrumslniecko.sk
Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
iba ženy, ženy s deťmi; Druh sociálnej služby: Poradenské Centrum, Zariadenie núdzového bývania
css.krupina(at)gmail.com, 0944 013 112, www.csska.sk
Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
Iba ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti; Poradenské centrum
fenestra(at)fenestra.sk, 0911 440 808 – pre ženy, www.fenestra.sk
Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
kanis(at)kanis.sk, 0908 641 111, www.kanis.sk

Špecializovaná odborná pomoc:

a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.

Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:

Iba ŽENY s ich deťmi, Druh sociálnej služby: Bezpečný ženský domov

poradnaluna(at)gmail.com, 0918 312 908, www.bezpecnyzenskydomtrencin.sk
Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
Iba ženy zažívajúce násilie a ich deti; zariadenie núdzového bývania
poradkyne(at)mymamy.sk, 0911 444 991, www.mymamy.sk
Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
oz.optimafide@gmail.com, 0948 782 121, www.oz-optimafide.sk
Všeobecná odborná pomoc:
a) poskytnutie a náležité vysvetlenie informácií podľa § 4 ods. 2 a 5 zákona o obetiach,
b) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktoré jej patria podľa zákona o obetiach,
c) právnapomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka v trestnom konaní,
d) psychologická pomoc,
e) poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
Druh sociálnej služby: Telefonické poradenstvo pôsobnosť: celá SR
linka(at)pomocobetiam.sk, 0850 111 321, www.pomocobetiam.sk

Špecializovaná odborná pomoc:

a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.

Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:

Dieťa,dieťa a matka; Druh sociálnej služby: Poradenské centrum
office(at)centrumnadej.sk, 0905 463 425, www.centrumnadej.sk
Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch Druh sociálnej služby: Poradenské centrum
oz.zenavtiesni(at)gmail.com, 0907 346 374, www.zenavtiesni.sk

Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.

Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
iba ŽENY zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch, Druh sociálnej služby: Špecializované sociálne poradenstvo

Kontakt:
www.pomocrodine.sk
056/688 4473; 0911/084 473
E-mailový kontakt: pomocrodine@pomocrodine.sk; poradkyne@pomocrodine.sk

Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.

Kontakt:
https://www.zpzpe.sk/
Telefonický kontakt: 0910/101709
E-mailový kontakt: info@zpzpe.sk

 

Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.

Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
iba ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch Druh sociálnej služby: Poradenské centrum

Kontakt:
www.ozhana.sk
Telefonický kontakt: 0903/404 483 – kontakt pre ženy; 0903/404 471 -kontakt pre verejnosť
E-mailový kontakt: ozhana@ozhana.sk

 

Špecializovaná odborná pomoc
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
dieťa
obeť trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby
obeť domáceho násilia
obeť iného trestného činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku opakovanej viktimizácie
obeť niektorého z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti

edukos.sk
0911/802 485
edukos@edukos.sk

Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej pohlavia
obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej sexuálnej orientácie
obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej národnosti
obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej rasovej alebo etnickej príslušnosti
obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej náboženského vyznania alebo viery
obeť niektorého z trestných činov terorizmu
Kontakt:
hrl.sk
0918/366 968 (centrála na Račianskej 80),0908/969 219 (psychologička), 0907/960 898 (advokátka)
hrl@hrl.sk, centrum.bienestar@gmail.com (psychologička), sramelova@pravnicky.sk (advokátka)

 

Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
dieťa
obeť trestného činu obchodovania s ľuďmi
obeť trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby
obeť domáceho násilia
obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej pohlavia
obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej sexuálnej orientácie
obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej národnosti
obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej rasovej alebo etnickej príslušnosti
obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej náboženského vyznania alebo viery
obeť iného trestného činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku opakovanej viktimizácie
Kontakt:
usmev.sk
02/63 515 208 (BA kraj), 0910/781 773 (TT), 0903/781 466 ( PD, NM, ZH), 0903/781 465 (BB, ZV, BR), 0904/424 477(PV), 0903/781 463 (RK), 0903/781 467 (NR), 055/230 4401(KE), 0903/781 761(SN, PP, LE, GL, KK)
info@usmev.sk, trnava@usmev.sk, prievidza@usmev.sk, bbystrica@usmev.sk, hudakova@usmev.sk (Prešov), ruzomberok@usmev.sk, nitra@usmev.sk, kosice@usmev.sk, vozarova@usmev.sk (SN, PP, LE, GL, KK)

 

Intervenčné centrá

Intervenčné centrum na základe spolupráce s políciou zabezpečuje pomoc obetiam trestného činu domáceho násilia (a osobám ohrozeným domácim násilím) v prípadoch, ak bola násilná osoba vykázaná zo spoločnej domácnosti a kontaktné informácie mu boli poskytnuté políciou vo forme záznamu o vykázaní. Intervenčné centrum však poskytuje pomoc aj tým obetiam domáceho násilia, ktoré sa na neho priamo obrátia, bez ohľadu na vykázanie/nevykázanie násilnej osoby zo spoločnej domácnosti. Zoznam invervenčných centier:

Špecializovaná odborná pomoc:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
iba dieťa a matka; Druh sociálnej služby: Poradenské centrum
www.centrumnadej.sk
0905/463 425
office@centrumnadej.sk

Špecializovaná odborná pomoc
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
Iba ženy s deťmi; Zariadenie núdzového bývania, Krízové stredisko
www.centrumslniecko.sk
0917/545 808
poradna@centrumslniecko.sk

Špecializovaná odborná pomoc
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
iba ŽENY s ich deťmi, Druh sociálnej služby: Bezpečný ženský domov
https://www.bezpecnyzenskydomtrencin.sk/
Telefonický kontakt: 0918/312 908
E-mailový kontakt: poradnaluna@gmail.com

Špecializovaná odborná pomoc
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
dieťa
obeť trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby
obeť trestného činu spáchaného organizovanou skupinou
obeť domáceho násilia
obeť iného trestného činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku opakovanej viktimizácie
obeť niektorého z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti
www.kanis.sk
Telefonický kontakt: 0908/641 111
E-mailový kontakt: kanis@kanis.sk

Špecializovaná odborná pomoc
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch Druh sociálnej služby: Poradenské centrum

Telefonický kontakt: 0907/346 374
E-mailový kontakt: oz.zenavtiesni@gmail.com

Špecializovaná odborná pomoc
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
iba ženy, ženy s deťmi; Druh sociálnej služby: Poradenské Centrum, Zariadenie núdzového bývania

Telefonický kontakt: 0944/013 112
E-mailový kontakt: css.krupina@gmail.com

Špecializovaná odborná pomoc
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
Iba ženy zažívajúce násilie a ich deti; zariadenie núdzového bývania

Telefonický kontakt: 0911444991
E-mailový kontakt: info@mymamy.sk

Špecializovaná odborná pomoc
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
Iba ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti; Poradenské centrum

Telefonický kontakt: 0911/440 808 – pre ženy
E-mailový kontakt: fenestra@fenestra.sk

Špecializovaná odborná pomoc
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
iba ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch Druh sociálnej služby: Poradenské centrum

Telefonický kontakt: 0903/404 483 – kontakt pre ženy; 0903/404 471 -kontakt pre verejnosť
E-mailový kontakt: ozhana@ozhana.sk

Špecializovaná odborná pomoc
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
Pomoc obetiam podľa osobitných predpisov:
iba ŽENY zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch, Druh sociálnej služby: Špecializované sociálne poradenstvo

Telefonický kontakt: 056/688 4473; 0911/084 473
E-mailový kontakt: pomocrodine@pomocrodine.sk; poradkyne@pomocrodine.sk

Akreditované Centrá pre deti a rodiny

Bratislava, oz Domov – Dúha, 0918/ 824 247 domovduha(at)domovduha.sk, www.domovduha.sk
Bratislava, Centrum pre deti a rodiny Repuls , 0902/ 985 815, miriam.jamriskova(at)bratislava.sk, www.krizovecentrumba.sk
Bratislava, Návrat, 0907/808 080, navrat(at)navrat.sk, www.navrat.sk
Bratislava, Peto, n.o., peto(at)detskydomovpeto.sk
Rohožník, CDR sv. Antona, o.z., centrum.rohoznik.socialny(at)gmail.com
Senec, Tenenet, 0907/154 601, ena(at)tenenet.sk, www.tenenet.sk
Senec, Súkromné liečebno-výchovné sanatórium, riaditel(at)slvs-senec.sk

Jelka, Dobrý pastier, n.o., dobrypastier(at)gmail.com
Hlohovec, CDR Compass, n.o., centrumcompassno(at)gmail.com
Trnava, Rodinný detský domov, n.o., riaditel(at)rdd.sk

Nitra, Centrum Slniečko, 0905/949 316, ksnh(at)centrumslniecko.sk, www.centrumslniecko.sk
Nitra, Detský domov sv. Lujzy, dchd.lujza(at)gmail.com
Nitra, Centrum pre deti a rodiny Budúcnosť, 0908/022 452, info(at)buducnost.eu, www.buducnost.eu
Močenok, Komunita Kráľovnej pokoja, kkp(at)slovanet.sk

Bošany, Centrum pre deti a rodiny Orchidea, 0911/208 126, orchideabosany(at)stonline.sk, www.centrumbosany.sk
Považská Bystrica, CDR sv. Filipa Neriho, dchd.pb(at)gmail.com

Liptovský Mikuláš, Dom Charitas sv.Kláry, 0902/327 955, anna.bodorikova(at)caritas.sk, www.caritas.sk
Ružomberok, Detské centrum Slovensko, dc(at)detskecentrum.sk
Ružomberok, Detský smiech, n.o., detskysmiech(at)stonline.sk
Turzovka, Dom sv. Jozefa – CDR, ded.turzovka(at)centrum.sk
Žilina, Detské krízové centrum Náruč, 0905/988 600, naruc(at)naruc.sk, www.naruc.sk

Banská Bystrica, Stredisko evanjelickej DIAKONIE Domov detí, domovdeti(at)mail.t-com.sk
Banská Bystrica, Signál ohrozenia, o.z. Centrum Srdiečko, signalohrozenia(at)gmail.com
Banská Bystrica, Dom sv. Alžbety, michalikovalubica(at)dsaksbb.sk
Krupina, Centrum sociálnych služieb, 0944/013 112, css.krupina@gmail.com, www.csska.sk
Lučenec, Detský domov Margarétka, ozdostojnyzivot(at)gmail.com
Ružiná, CDR Dieťa v ohrození, dietavohrozeni(at)gmail.com
Slovenská Ľupča, CDR Potôčik, riaditel(at)potocik.org
Veľký Krtíš, Súkromné liečebno-výchovné sanatórium, n.o., riaditel(at)slvs-senec.sk

Medzilaborce, Detský domov sv. Nikolaja, sv.nikolaj(at)stonline.sk
Podolínec, Detský domov sv. Klementa Hofbauera, ddskh1(at)gmail.com
Prešov, Detské centrum „Pre teba“, dc.preteba(at)gmail.com
Prešov, Detské kočovné divadlo – DRAK, riaditel(at)kocovnedivadlo.sk
Košice, Centrum pre obnovu rodiny Dorka, 0948/ 601 022, info(at)centrumdorka.sk, www.centrumdorka.sk
Košice, Oceľová nádej, psychosociálne centrum, riaditel(at)pscentrum.sk
Rožňava, Dominika, n.o., nodominika(at)gmail.com
Spišská Nová Ves, Centrum pre deti a rodiny Alžbetka,0911/ 220 535, alzbetka_no(at)pobox.sk, www.alzbetka-no.sk
Spišská Nová Ves, Centrum detí sv. Jozefa, alexandra.hovancova(at)caritas.sk
Turňa nad Bodvou, Zem detí, zemdetikosice(at)gmail.com

Zoznam centier pomoci

Centrá pomoci v rámci celého Slovenska