Ide to aj bez modrín

Čo zažívajú obete domáceho násilia? Ako máme na Slovensku nastavený systém ich ochrany? Kde je hranica medzi násilnou a nenásilnou komunikáciou? Aká je účinná prevencia? Tieto a podobné otázky odkrýva projekt Bez modrín. Autorom tejto platformy je nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o..

Cieľom projektu Bez modrín je implementovať inovatívne metódy zážitkového vzdelávania pedagógom, ale i študentom – budúcim profesionálom v téme dodržiavania a porušovania ľudských práv v kontexte rodovej rovnosti a prostredníctvom identifikácie vhodných a nevhodných prístupov odborníkov. Súčasťou projektu je aj osveta a vzdelávanie verejnosti v téme prevencie násilia a praktickej pomoci obetiam.

Od januára 2021 bude s dvojtýždňovou periodicitou vychádzať špecializovaná autorská podcastová relácia Bez modrín. Pôjde o sériu rozhovorov s odborníkmi z rôznych oblastí o tom, ako účinnejšie predchádzať násiliu a zodpovednejšie pomáhať všetkým, ktorí ho zažívajú.

Neoddeliteľnou súčasťou zmeny je aj verejnosť. Podcast bude slúžiť ako na informovanie, tak aj ako účinný nástroj vytvorenia emočného vzťahu širšej verejnosti k téme, čo môže mať ideálne za následok potrebnú zmenu postojov. Odkedy je s nami násilie? Ako sa vyvíjajú naše postoje voči nemu? Prečo je prevencia kľúčová? V dvadsiatich epizódach priblíži podcast tému násilia verejnosti z každej strany – od základných pojmov, cez vplyv kultúry či prostredia až po konkrétne prípady a možnosti efektívnej pomoci. 

Kontakt

Centrum Slniečko, n.o.

Partneri

Projekt “Bez modrín” je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Bezplatný hosting pre túto webstránku poskytuje www.websupport.sk.

Prvá verzia základnej webstránky bezmodrin.sk vznikla v roku 2015 vďaka Podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.