Syndróm CAN

User Avatar

 Syndróm CAN

2 Weeks
Všetky levely
19 lekcií
17 Kvízov
100 Študentov

O kurze: Pracujete s deťmi  a niekedy premýšľate, že sa niektoré z nich správa zvláštne? Akoby niečo tajilo? Alebo ste si všimli zvláštne modriny na rukách? Zamýšľate sa nad tým, ako zistiť či dieťaťu niekto ubližuje? Kurz Syndróm CAN Vám v tom môže pomôcť. Je zameraný na získanie všeobecného prehľadu o syndróme CAN ( child abuse and neglect – syndróm týraného, sexuálne zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa). Detailne sa zaoberá jednotlivými príznakmi, prejavmi v kontexte vekových osobitostí ale aj jednotlivých foriem syndrómu CAN.  Jeho výhodou je, že sa môžete vzdelávať kedy budete chcieť. Pokiaľ sa Vám bude zdať téma náročná, môžete si dať jednoducho prestávku. V kurze sa naučíte si viac všímať rôzne riziká, či už na strane dieťaťa, rodičov alebo prostredia. Tieto príznaky môžu zvyšovať riziko ohrozenia. S pomocou odborníčky sa v  priebehu kurzu sa naučíte určovať predbežnú závažnosť ohrozenia dieťaťa a to u všetkých základných foriem syndrómu CAN. Súčasťou kurzu sú rôzne interaktívne úlohy a cvičenia, ktoré prepájajú teóriu s praxou.

Tento kurz je odporúčaným základom pre ďalšie kurzy.

Lektorka: Mgr. Mariana Kováčová, PhD.

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku a už od roku 1990 sa venuje problematike týraných, sexuálne zneužívaných detí a žien – obetí domáceho násilia. Založila a vedie neziskovú organizáciu Centrum Slniečko v Nitre, je iniciátorkou vzniku špecializovaných centier pre týrané, sexuálne zneužívané deti na Slovensku, odbornou garantkou a autorkou mnohých projektov zameraných na krízovú intervenciu a pomoc týmto deťom ale aj obetiam domáceho násilia. Pod jej krídlami vznikol prvý bezpečný ženský dom pre ženy zažívajúce násilie a ich deti, ktorý spĺňa minimálne štandardy Rady Európy a výnimočný preventívny program, ktorý sa zameriava na prevenciu detí pred násilným správaním pod názvom Kozmo a jeho dobrodružstvá. Aktivizuje sa v oblasti zmien v legislatíve, so zameraním na účinnejšiu ochranu detí a obetí domáceho násilia. Venuje sa aj supervízii, arteterapii a vzdelávaniu. Vyvzdelala niekoľko stoviek policajtov, sociálnych pracovníkov, pedagógov, psychológov v oblasti identifikácie, a vhodných neviktimizujúcich postupov v pomoci a podpore obetí domáceho násilia.

Title

Go to Top