Bez modrín je séria rozhovorov s odborníčkami a odborníkmi z rôznych oblastí

Rozhovory o tom, ako účinnejšie predchádzať násiliu a zodpovednejšie pomáhať všetkým, ktorí ho zažívajú. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá sa vyše 20 rokov pod vedením Mariany Kováčovej zaoberá problematikou týraných, sexuálne zneužívaných detí a obetí domáceho násilia.

Reláciu pripravujú Ivan Ježík a Martina Slováková.

Nové epizódy nájdete na YouTube kanáli Centra Slniečko, n.o. a podcastových platformách  SpotifyGoogleAppleAnchorBreakerRadioPublicPocketCasts.15. Základná obrana proti akejkoľvek manipulácii je vypnúť to, odísť

Ak nám niekto v pracovnom či osobnom vzťahu obratne vnucuje myšlienky, názory, či konania, ktoré nám nie sú vlastné, získava tak voči nám výhodu, ktorú môže zneužiť. Môže sa to diať nenápadne a nemusíme si uvedomiť, že ide o manipuláciu. O manipulácii sa rozprávame s Martinom Čajkom z Otvorenej hry.
Martin pôsobil ako stredoškolský pedagóg a vychovávateľ, teraz sa venuje najmä tréningom autentickej komunikácie, líderstva, čítaniu reči tela a práci s emóciami. Je presvedčený, že komunikácia hrá v našich životoch dôležitú úlohu. Verí, že efektívnou formuláciou našich myšlienok a pozorným počúvaním druhých dokážeme predísť množstvu konfliktov a nedorozumení.

14. Každý človek si zaslúži bezpečie a ochranu. Rodová diskriminácia a rodovo podmienené násilie

Čím sa rodovo podmienené násilie odlišuje od iných foriem násilia? Aké formy rodovej diskriminácie sú u nás najčastejšie? Aká je bezpečná reakcia na sexuálne obťažovanie?

Pozvanie do podcastu Bez modrín prijal Andrej Kuruc. Andrej vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského, odbor poradenstvo a klinická psychológia. Má skúsenosti z mnohých projektov v Iniciatíve Inakosť, divadle Nomantinels a z InPoradne. Pracuje v Inštitúte pre výskum práce a rodiny. Pôsobí v tíme “Toto je rovnosť”, ktorý sa venuje prevencii rodovej diskriminácie. Pravidelne vzdeláva o ľudských právach LGBTIQ+ ľudí.

13. Vnímajme deti a mladých ľudí ako rovnocenných partnerov

Ako sa naša spoločnosť stavia k deťom a ich právam? Ako sú dnešní mladí ľudia citliví na násilie? Čo môžu robiť rodičia vo výchove, ak chcú, aby ich deti boli tolerantnejšie a otvorenejšie?

Úvodnú epizódu v novom školskom roku sme sa rozhodli venovať deťom a mladým ľuďom. Pozvanie do podcastu Bez modrín prijal Ondrej Gallo. Ondrej bol desať rokov riaditeľom Rady mládeže Slovenska a od roku 2017 je správcom Nadácie pre deti Slovenska, kde sa okrem strategického smerovania a riadenia venuje aj ochrane detských práv. V tejto súvislosti ho možno už aj poznáte, lebo pred piatimi či šiestimi rokmi patril k najsilnejším kandidátom na pozíciu Komisára pre deti.

12. Ako vplýva rozvod na deti?

O priebehu rozvodového konania a jeho vplyve na deti, ale aj o tom, kto je kolízny opatrovník a aké najčastejšie chyby pri rozvodoch vznikajú, sa v dvanástej epizóde podcastu Bez modrín rozprávame s advokátom Matúšom Kanisom.

Matúš Kanis je advokát zaoberajúci sa pomocou obetiam sexuálneho, domáceho a partnerského násilia. Je súčasťou Kanisová&Kanis Advokátska kancelária s.r.o., ktorá je akreditovaným subjektom pri ministerstve spravodlivosti na pomoc obetiam trestných činov s kanceláriou v Bratislave a Trnave.

V epizóde sa k téme rozvodu a s tým spojeným psychickým násilím na deťoch vyjadruje aj Denisa Vargová, vedúca Centra pre deti a rodiny v Nitre špecializovaného na týrané a sexuálne zneužívané deti, ktoré je prevádzkované neziskovou organizáciou Centrum Slniečko.

11. O psychickom a fyzickom násilí v športe

O tom, čo nám do života prináša šport, ale aj o tom, aké modriny na tele aj na duši si nesú v sebe športovci a športovkyne sa rozprávame so športovým psychológom, mentálnym trénerom, koučom a bývalým profesionálnym futbalistom Petrom Kuračkom.

Aké nároky sú kladené na profesionálnych športovcov a športovkyne? Ako sa starajú o svoje duševné zdravie? Aké miesto majú v športe agresívne prejavy? Do akej miery je na Slovensku otvorená diskusia o sexuálnom zneužívaní v športových kluboch?

10. Prečo sú mladí ľudia najčastejšie obeťami kyberšikany? 

To najcennejšie, čo mladý človek má, je dôvera. V jubilnejnej desiatej epizóde podcastu Bez modrín sme sa o kyberšikane, groomingu, ale aj dokumentárnom filme v Síti rozprávali so špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou z internetovej poradne IPčko. 

09. O reklame – sexizmus, etický kódex, stereotypy

Reklama je súčasťou našich životov. Vďaka technológiám nás oslovuje všade a všetkými možnými spôsobmi. Nemôžeme urobiť ani krok, prejsť sa po meste, zapnúť rádio alebo televíziu, otvoriť noviny alebo prezerať webové stránky bez toho, aby sme na ňu nenarazili. V súčasnosti je reklama niečím, čo má na nás vplyv, aj keď si to neuvedomujeme. Ovplyvňuje náš životný štýl, správanie, postoje a názory. Môže vzdelávať, poskytovať informácie, ale môže, žiaľ, prispievať aj k spoločensky nevhodnému správaniu. Je preto pochopiteľné, že sa jej nevyhneme ani v podcaste Bez modrín.

Hosťom deviatej epizódy je Róbert Slovák, kreatívny riaditeľ reklamnej agentúry Slovák&Friends, ktorý sa reklame a komunikácii venuje dlhé roky. O iniciatíve a anticene Sexistický kix, ktorá upozorňuje na rozšírený sexizmus v reklamách na Slovensku, sa rozprávame s Jitkou Dvořákovou.

08. Ako viesť deti k tolerancii od útleho detstva? Spoznajte Kozma

Čo môžeme robiť v rámci prevencie ochrany detí pred násilím? O tom, ako učiť deti tolerancii a vzájomnému rešpektu sme sa rozprávali s Janou Šimšálekovou, sociálnou pedagogičkou a lektorkou preventívneho programu Kozmo a jeho dobrodružstvá.

07. Svedectvo z prvej ruky – o násilí v partnerskom vzťahu

Výskum Agentúry Európskej únie pre ľudské práva jasne dokazuje, že partnerské násilie na Slovensku je viac než prítomné. Podľa jeho výsledkov až 34% slovenských žien zažíva nejakú z foriem násilia, pričom 25% z nich zažilo násilie od bývalého a 12% od súčasného partnera. S jednou z nich, ktorej sa po siedmich rokoch toxického vzťahu podarilo odísť od násilného partnera, sa rozprávame v siedmej epizóde podcastu Bez modrín. O tom, ako sa človek v takom vzťahu môže ocitnúť, čo prežíva, ale aj o tom, akým spôsobom sa dá nájsť cestu von.

06. Ako zvládať moc? Násilím nevybudujeme rešpekt ani spoluprácu, ale strach a poddajnosť

Prečo moc zneužívame? A prečo sa niekedy bojíme prevziať moc? Ako ďaleko či blízko je od moci k násiliu? O tom, aké rôzne formy moci poznáme, čo s nami robí pocit moci, ale aj o tom, ako sa na pracovné vzťahy pozerať z pohľadu nadriadeného aj podriadeného, sme sa v podcaste Bez modrín rozprávali s psychoterapeutkou a koučkou Sylviou Ondrisovou.

05. Deti zažívajúce domáce násilie sú otrasené v dôvere. Ubližujú im najbližší ľudia

Aké formy násilia páchaného na deťoch existujú? Čo je syndróm CAN? Ubližuje dieťaťu viac, ak je priamou obeťou alebo svedkom domáceho násilia? Aký dopad majú tieto traumatické situácie na vývoj dieťaťa? O deťoch zažívajúcich násilie, príčinách jeho vzniku i potrebe prevencie na školách sme sa rozprávali so Zitou Michlerovou, predsedníčkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, ktorá sa ako klinická psychologička, súdna znalkyňa, lektorka a výcviková terapeutka venuje psychológii už viac ako 30 rokov.

04. O násilí a rodových stereotypoch v kinematografii

Umenie a médiá ovplyvňujú naše postoje a názory v spoločnosti. Ktoré filmy kriticky zobrazujú násilie? Je motiváciou filmových tvorcov spoločenská zodpovednosť? Aký dopad má nakrúcanie násilných scén na mladých hercov? O násilí a rodových stereotypoch v kinematografii sme sa rozprávali s filmovým kritikom Petrom Konečným.

03. Vývoj medziľudských vzťahov a postojov k násiliu na Slovensku

V tretej epizóde podcastu Bez modrín sme sa rozprávali s dvoma oborníčkami. Etnologička a antropologička Miroslava Bobáková nám priblížila vývoj medziľudských vzťahov v rodinách a s Elenou Gallo Kriglerovou z Centra pre výskum etnicity a kultúry sme sa rozprávali o vnímaní násilia na Slovensku.

02. V pomáhaní obetiam domáceho násilia hrá významnú úlohu občianska spoločnosť

Ako vyzerá sieť ochrany žien a detí zažívajúcich násilie na Slovensku? V druhej epizóde podcastu Bez modrín sme sa rozprávali o úlohe neziskového sektoru v tejto oblasti. Svoju prácu a poslanie priblížili v krátkych rozhovoroch Róbert Braciník z občianskeho združenia Náruč, ktoré pomáha v Žiline a na Kysuciach, ako aj Dana Žilinčíková z Centra Návrat v Banskej Bystrici.

01. Domáce násilie sa týka všetkých. Kľúčová je prevencia

Bez modrín je séria rozhovorov s odborníčkami a odborníkmi z rôznych oblastí o tom, ako účinnejšie predchádzať násiliu a zodpovednejšie pomáhať všetkým, ktorí ho zažívajú. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá sa vyše 20 rokov pod vedením Mariany Kováčovej zaoberá problematikou týraných, sexuálne zneužívaných detí a obetí domáceho násilia. V prvej časti úvodnej epizódy približujú tvorcovia podcastu, Martina Slováková a Ivan Ježík, jeho vznik a myšlienku. V druhej časti otvára problematiku domáceho a rodovo podmieneného násilia Mariana Kováčová, riaditeľka Centra Slniečko.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.