Bez modrín je séria rozhovorov s odborníčkami a odborníkmi z rôznych oblastí

Rozhovory o tom, ako účinnejšie predchádzať násiliu a zodpovednejšie pomáhať všetkým, ktorí ho zažívajú. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá sa vyše 20 rokov pod vedením Mariany Kováčovej zaoberá problematikou týraných, sexuálne zneužívaných detí a obetí domáceho násilia.

Reláciu pripravujú Ivan Ježík a Martina Slováková.

Tu si môžete vypočuť nové epizódy.

03. Vývoj medziľudských vzťahov a postojov k násiliu na Slovensku

V tretej epizóde podcastu Bez modrín sme sa rozprávali s dvoma oborníčkami. Etnologička a antropologička Miroslava Bobáková nám priblížila vývoj medziľudských vzťahov v rodinách a s Elenou Gallo Kriglerovou z Centra pre výskum etnicity a kultúry sme sa rozprávali o vnímaní násilia na Slovensku.

02. V pomáhaní obetiam domáceho násilia hrá významnú úlohu občianska spoločnosť

Ako vyzerá sieť ochrany žien a detí zažívajúcich násilie na Slovensku? V druhej epizóde podcastu Bez modrín sme sa rozprávali o úlohe neziskového sektoru v tejto oblasti. Svoju prácu a poslanie priblížili v krátkych rozhovoroch Róbert Braciník z občianskeho združenia Náruč, ktoré pomáha v Žiline a na Kysuciach, ako aj Dana Žilinčíková z Centra Návrat v Banskej Bystrici.

01. Domáce násilie sa týka všetkých. Kľúčová je prevencia

Bez modrín je séria rozhovorov s odborníčkami a odborníkmi z rôznych oblastí o tom, ako účinnejšie predchádzať násiliu a zodpovednejšie pomáhať všetkým, ktorí ho zažívajú. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá sa vyše 20 rokov pod vedením Mariany Kováčovej zaoberá problematikou týraných, sexuálne zneužívaných detí a obetí domáceho násilia. V prvej časti úvodnej epizódy približujú tvorcovia podcastu, Martina Slováková a Ivan Ježík, jeho vznik a myšlienku. V druhej časti otvára problematiku domáceho a rodovo podmieneného násilia Mariana Kováčová, riaditeľka Centra Slniečko.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.