Bez modrín je séria rozhovorov s odborníčkami a odborníkmi z rôznych oblastí

Rozhovory o tom, ako účinnejšie predchádzať násiliu a zodpovednejšie pomáhať všetkým, ktorí ho zažívajú. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá sa vyše 20 rokov pod vedením Mariany Kováčovej zaoberá problematikou týraných, sexuálne zneužívaných detí a obetí domáceho násilia.

Reláciu pripravujú Ivan Ježík a Martina Slováková.

Nové epizódy nájdete na YouTube kanáli Centra Slniečko, n.o. a podcastových platformách  SpotifyGoogleAppleAnchorBreakerRadioPublicPocketCasts.

07. Svedectvo z prvej ruky – o násilí v partnerskom vzťahu

Výskum Agentúry Európskej únie pre ľudské práva jasne dokazuje, že partnerské násilie na Slovensku je viac než prítomné. Podľa jeho výsledkov až 34% slovenských žien zažíva nejakú z foriem násilia, pričom 25% z nich zažilo násilie od bývalého a 12% od súčasného partnera. S jednou z nich, ktorej sa po siedmich rokoch toxického vzťahu podarilo odísť od násilného partnera, sa rozprávame v siedmej epizóde podcastu Bez modrín. O tom, ako sa človek v takom vzťahu môže ocitnúť, čo prežíva, ale aj o tom, akým spôsobom sa dá nájsť cestu von.

06. Ako zvládať moc? Násilím nevybudujeme rešpekt ani spoluprácu, ale strach a poddajnosť

Prečo moc zneužívame? A prečo sa niekedy bojíme prevziať moc? Ako ďaleko či blízko je od moci k násiliu? O tom, aké rôzne formy moci poznáme, čo s nami robí pocit moci, ale aj o tom, ako sa na pracovné vzťahy pozerať z pohľadu nadriadeného aj podriadeného, sme sa v podcaste Bez modrín rozprávali s psychoterapeutkou a koučkou Sylviou Ondrisovou.

05. Deti zažívajúce domáce násilie sú otrasené v dôvere. Ubližujú im najbližší ľudia

Aké formy násilia páchaného na deťoch existujú? Čo je syndróm CAN? Ubližuje dieťaťu viac, ak je priamou obeťou alebo svedkom domáceho násilia? Aký dopad majú tieto traumatické situácie na vývoj dieťaťa? O deťoch zažívajúcich násilie, príčinách jeho vzniku i potrebe prevencie na školách sme sa rozprávali so Zitou Michlerovou, predsedníčkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, ktorá sa ako klinická psychologička, súdna znalkyňa, lektorka a výcviková terapeutka venuje psychológii už viac ako 30 rokov.

04. O násilí a rodových stereotypoch v kinematografii

Umenie a médiá ovplyvňujú naše postoje a názory v spoločnosti. Ktoré filmy kriticky zobrazujú násilie? Je motiváciou filmových tvorcov spoločenská zodpovednosť? Aký dopad má nakrúcanie násilných scén na mladých hercov? O násilí a rodových stereotypoch v kinematografii sme sa rozprávali s filmovým kritikom Petrom Konečným.

03. Vývoj medziľudských vzťahov a postojov k násiliu na Slovensku

V tretej epizóde podcastu Bez modrín sme sa rozprávali s dvoma oborníčkami. Etnologička a antropologička Miroslava Bobáková nám priblížila vývoj medziľudských vzťahov v rodinách a s Elenou Gallo Kriglerovou z Centra pre výskum etnicity a kultúry sme sa rozprávali o vnímaní násilia na Slovensku.

02. V pomáhaní obetiam domáceho násilia hrá významnú úlohu občianska spoločnosť

Ako vyzerá sieť ochrany žien a detí zažívajúcich násilie na Slovensku? V druhej epizóde podcastu Bez modrín sme sa rozprávali o úlohe neziskového sektoru v tejto oblasti. Svoju prácu a poslanie priblížili v krátkych rozhovoroch Róbert Braciník z občianskeho združenia Náruč, ktoré pomáha v Žiline a na Kysuciach, ako aj Dana Žilinčíková z Centra Návrat v Banskej Bystrici.

01. Domáce násilie sa týka všetkých. Kľúčová je prevencia

Bez modrín je séria rozhovorov s odborníčkami a odborníkmi z rôznych oblastí o tom, ako účinnejšie predchádzať násiliu a zodpovednejšie pomáhať všetkým, ktorí ho zažívajú. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá sa vyše 20 rokov pod vedením Mariany Kováčovej zaoberá problematikou týraných, sexuálne zneužívaných detí a obetí domáceho násilia. V prvej časti úvodnej epizódy približujú tvorcovia podcastu, Martina Slováková a Ivan Ježík, jeho vznik a myšlienku. V druhej časti otvára problematiku domáceho a rodovo podmieneného násilia Mariana Kováčová, riaditeľka Centra Slniečko.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.