Podcasty

🎧 V podcastoch Bez modrín sa rozprávame o rôznych podobách násilia, diskriminácie, či manipulácie. Podcastové minisérie Stratené a Medúza sa prostredníctvom príbehov zameriavajú na šírenie povedomia o špecifických formách domáceho, sexuálneho alebo rodovo podmieného násilia. Ide to aj bez modrín. Na tele i na duši.

Vypočujte si a inšpirujte sa

Zoznam podcastov

1. Domáce násilie sa týka všetkých. Kľúčová je prevencia

2. V pomáhaní obetiam domáceho násilia hrá významnú úlohu občianska spoločnosť

3. Vývoj medziľudských vzťahov a postojov k násiliu na Slovensku

4. O násilí a rodových stereotypoch v kinematografii

5. Deti zažívajúce domáce násilie sú otrasené v dôvere. Ubližujú im najbližší ľudia

6. Ako zvládať moc? Násilím nevybudujeme rešpekt ani spoluprácu, ale strach a poddajnosť

7. Svedectvo z prvej ruky. O násilí v partnerskom vzťahu

8. Ako viesť deti k tolerancii od útleho detstva? Spoznajte Kozma

9. O reklame. Sexizmus, etický kódex, stereotypy

10. Prečo sú mladí ľudia najčastejšie obeťami kyberšikany?

11. O psychickom a fyzickom násilí v športe

12. Ako vplýva rozvod na deti?

13. Vnímajme deti a mladých ľudí ako rovnocenných partnerov

14. Každý človek si zaslúži bezpečie a ochranu

15. Základná obrana proti akejkoľvek manipulácii je vypnúť to, odísť

16. Tvoriť niečo nové je niečo úžasné. Posilňuje to sebavedomie a sebahodnotenie človeka

17. Bežná únava je na konci dňa. Vyhorenie je proces, ktorý trvá aj niekoľko rokov

18. Na bývanie by mal mať právo každý človek

19. O znepokojení z klimatickej krízy

20. Nezabúdajme na starších ľudí. Vždy sa od nich vieme veľa naučiť

21. Je veľmi dôležité, aby sme vedeli a chceli odpúšťať

22. O jazyku, sile slov a citlivom vyjadrovaní

23. Strach je základná emócia, ktorá nám pomáha prežiť

24. Ako darovať a žiadať peniaze. Zbierky, výzvy, kampane

25. Konflikty samé o sebe nie sú ani zlé, ani dobré. Podstatné je, ako ich riešime

26. Stereotypy a predsudky. Čo o nás prezrádzajú?

27. O šikane a bezpečnom priestore na školách

28. Sebaobrana nie je len fyzická. Naučme sa vnímať svoje osobné hranice

29. Problém násilia nevyrieši len odsúdenie. Čo robíme pre to, aby sa ľudia z výkonu trestu vracali do života lepší?

30. Sebapoznanie. Ako byť sám sebou a sama so sebou?

31. Vrcholový šport. Úspech, zodpovednosť a ukončenie kariéry

32. Domáce násilie je stále bagatelizované. Obetiam nedôverujeme

33. Poskytujú sex za peniaze. Je to práca ako každá iná

34. Predstavu vlastnej staroby je dobré plánovať. Je dôležité nebáť sa nových vecí

35. O (ne)viditeľných ľuďoch na pracovisku

36. Uverejňovať deti na sociálnych sieťach?

37. Toxické vzťahy. Ako prežiť vianočné sviatky?

38. Vianoce bez rodičov. Týrali ich vlastné rodiny

39. Bulvár a televízia zraňujú obete násilia

40. Záchranári nás zachraňujú. Kto zachraňuje ich?

STRATENÉ #1 Klára

STRATENÉ #2 Laura

STRATENÉ #3 Lenka

STRATENÉ #4 Marcela

STRATENÉ #5 Silvia

STRATENÉ #6 Romana (a Patrícia)

STRATENÉ #7 Lucia

MEDÚZA: Príbehy žien, ktoré to prežili (Upútavka)

MEDÚZA #1: Nie je to tvoja vina, aj keď si išla k nemu domov

MEDÚZA #2: Nie je to tvoja vina, aj keď bol tvoj kamarát

MEDÚZA #3: Nie je to tvoja vina, aj keď ti neverila najlepšia kamarátka

MEDÚZA #4: Nie je to tvoja vina, aj keď bol tvoj partner

MEDÚZA #5: Nie je to tvoja vina, aj keď bol tvoj partner

MEDÚZA #6: Nie je to tvoja vina, aj keď si bola opitá

MEDÚZA #7: Nie je to tvoja vina, aj keď si ho ľúbila

Všetky Deti Domáce násilie Komunikácia Osobnostný rozvoj Pomoc Sexuálne násilie Vzťahy Zraniteľné skupiny

Title

Go to Top