Kurz Domáce náslie a seniori má za úlohu pomôcť k základnej orientácii v seniorskej oblasti . Ujasniť si pojmy,
diferencie a dôvody nevnímať túto populáciu ako monolitnú skupinu. Je zároveň ponukou zorientovať sa v špecifických potrebách seniorov. Pomenovať mýty a predsudky, ktoré nám bránia pri kontakte so staršími ľuďmi. Vytipovávame najčastejšie chyby, ktoré zraňujú a ubližujú a môžu byť kvalifikované aj ako týranie.

 

UPOZORNENIE: Po zakúpení je kurz potrebné absolvovať v stanovenej časovej lehote 14 kalendárnych dní. Táto lehota začína plynúť dňom prijatia úhrady kurzu. Následne po 14 dňoch možnosť absolvovať kurz expiruje. Upozorňujeme, že v cene jedného zakúpeného kurzu je možné absolvovať kurz iba jedným človekom, ktorému bude po absolvovaní kurzu vystavené aj osvedčenie o absolvovaní na jeho meno a priezvisko uvedené v objednávke. Absolvovanie jedného zaplateného kurzu pod jedným účtom viacerými ľuďmi bude vyhodnotené ako hrubé porušenie pravidiel portálu bezmodrin.sk a budú z tejto situácie vyvodené dôsledky.

40,00