Kurz Domáce násilie a LGBTI+ ľudia pomôže zorientovať sa a vedieť  používať adekvátnu a citlivú terminológiu a rozumieť ako a čím si LGBTI+ ľudia počas života prechádzajú. Uvádza formy násilia, ktoré queer ľudia zažívajú, či už doma, alebo v škole. Či už zo strany rodiny alebo v partnerských vzťahoch. Dozviete sa  viac o štandardoch a odporúčaniach, čo by mali urobiť organizácie, ktoré prichádzajú do kontaktu s ľuďmi z queer menšiny, keď zažívajú násilie, či šikanu. Obsahuje tiež mnoho štatistických údajov, ktoré približujú situáciu LGBTI+ ľudí na Slovensku a zároveň v ňom nájdete kontakty na organizácie, ktoré pomáhajú LGBTI+ a užitočné zdroje informácií.

UPOZORNENIE: Po zakúpení je kurz potrebné absolvovať v stanovenej časovej lehote 14 kalendárnych dní. Táto lehota začína plynúť dňom prijatia úhrady kurzu. Následne po 14 dňoch možnosť absolvovať kurz expiruje. Upozorňujeme, že v cene jedného zakúpeného kurzu je možné absolvovať kurz iba jedným človekom, ktorému bude po absolvovaní kurzu vystavené aj osvedčenie o absolvovaní na jeho meno a priezvisko uvedené v objednávke. Absolvovanie jedného zaplateného kurzu pod jedným účtom viacerými ľuďmi bude vyhodnotené ako hrubé porušenie pravidiel portálu bezmodrin.sk a budú z tejto situácie vyvodené dôsledky.

50,00