Domáce násilie a LGBTI+ ľudia

User Avatar
Nezaradené

Domáce násilie a LGBTI+ ľudia

2 týždne
Všetky levely
9 lekcií
1 Kvíz
1 Študent

O kurze:

Kurz pomôže zorientovať sa a vedieť  používať adekvátnu a citlivú terminológiu a rozumieť ako a čím si LGBTI+ ľudia počas života prechádzajú. Zadefinujeme si pojmy queer, skratka LGBTI+, ako aj aký je rozdiel medzi sexuálnou orientáciou, pohlavím a rodovou identitou. Dozviete sa o tom, kto sú transrodoví, nebínarni a intersexuálni ľudia, ale aj aké pomenovania nepoužívať, lebo sú necitlivé a patologizujúce. Tiež si vysvetlíme, čo znamená homonegativita, transnegativita, trestné činy z nenávisti a verbálne nenávistné prejavy, ktoré LGBTI+ ľudia zažívaj Tiež si uvedieme, ako LGBTI+ ľudia prežívajú coming out, či tranzíciu a čo to vlastne je. Súčasťou  je aj vysvetlenie pojmu menšinový stres, ktorý negatívne vplýva na LGBTI+ ľudí. Uvádza formy násilia, ktoré queer ľudia zažívajú, či už doma, alebo v škole. Či už zo strany rodiny alebo v partnerských vzťahoch. Dozviete sa, aké sú dopady tohto násilia na nich a tiež  viac o štandardoch a odporúčaniach, čo by mali urobiť organizácie, ktoré prichádzajú do kontaktu s ľuďmi z queer menšiny, keď zažívajú násilie, či šikanu. Či už sú to pracovníčky v organizáciách, ktoré sa venujú domácemu násiliu, alebo učitelia a učiteľky, ak zistia šikanu, ktorá sa deje transrodovému študentovi, či študentke. Obsahuje tiež mnoho štatistických údajov, ktoré približujú situáciu LGBTI+ ľudí na Slovensku a zároveň v ňom nájdete kontakty na organizácie, ktoré pomáhajú LGBTI+ a užitočné zdroje informácií. Kurz mnohé uľahčí, sprístupní doteraz nepoznané a poskytne návod, ako môže prispieť k lepšej spoločnosti pre všetkých.  

Lektor:

Ing. Mgr. Andrej Kuruc je psychológ v Inporadni Iniciatívi Inakosť, tiež sa venuje vzdelávaniu a výskumu
v oblasti ľudských práv LGBTI+ ľudí a žien. Zároveň sa dlhodobo venuje aj problematike rodovej
rovnosti a prevencii rodovej diskriminácie a rodovo podmieneného násilia, kde pripravil rôzne
štúdie, metodiky a štandardy, ktoré sa týkajú služieb poskytovaných tejto klientele. Založil
ľudskoprávne divadlo Nomantinels, ktoré zobrazuje na divadelných doskách príbehy queer ľudí
Zároveň vedie aj queer Magazín QYS a moderuje podcast Teplá vlna. Napísal viacero odborných
aj beletristických kníh.

Title

Go to Top