Kurz Psychicky týrané dieťa je zameraný na problematiku psychického týrania detí. Analyzuje vhodné a nevhodné postupy odborníkov, ktorí pracujú s deťmi a to v kontexte následkov rozvodových a rozchodových situácií v rodine.

Čo je obsahom kurzu:

  • Spoznáte špecifiká psychického týrania a traumy a tiež možné dôvody, prečo deti o psychickom týraní nerozprávajú. 
  • Prostredníctvom názorných príkladov a príbehov z praxe sa naučíte identifikovať príznaky, prejavy a rizikové faktory. 
  • Súčasťou kurzu je i metodický film Modriny na duši, ktorý sa zaoberá nevhodnými postupmi profesionálov, ale aj rodičov v práci a kontakte s psychicky týranými deťmi. 

 

UPOZORNENIE: 

Po zakúpení kurzu je nevyhnutné absolvovať ho v stanovenej lehote 14 kalendárnych dní. Táto lehota začína plynúť dňom prijatia úhrady kurzu. Po 14 dňoch možnosť kurz absolvovať expiruje. Upozorňujeme, že v cene jedného zakúpeného kurzu je možné absolvovať ho iba jedným človekom, na ktorého meno bude po absolvovaní kurzu vystavené aj osvedčenie o absolvovaní. Toto osvedčenie bude vystavené na meno a priezvisko uvedené v objednávke. 

Absolvovanie jedného zakúpeného kurzu pod jedným účtom viacerými ľuďmi bude vyhodnotené ako hrubé porušenie pravidiel portálu bezmodrin.sk a budú z tejto situácie vyvodené dôsledky. 

40,00