Kurz Psychicky týrané dieťa je zameraný na problematiku psychického týrania detí. Analyzuje vhodné a nevhodné postupy odborníkov, ktorí pracujú s deťmi a to v kontexte následkov rozvodových a rozchodových situácií. Súčasťou vzdelávania je i metodický film Modriny na duši. Vzdelávanie je zamerané najmä na prepojenie teórie s praxou. Účastníci získajú prostredníctvom praktických cvičení odpovede na mnohé otázky ako napríklad: prečo deti o psychickom násilí nehovoria, prečo ho vnímajú ako tajomstvo alebo čo prežívajú v takýchto situáciách.

UPOZORNENIE: Po zakúpení je kurz potrebné absolvovať v stanovenej časovej lehote 14 kalendárnych dní. Táto lehota začína plynúť dňom prijatia úhrady kurzu. Následne po 14 dňoch možnosť absolvovať kurz expiruje. Upozorňujeme, že v cene jedného zakúpeného kurzu je možné absolvovať kurz iba jedným človekom, ktorému bude po absolvovaní kurzu vystavené aj osvedčenie o absolvovaní na jeho meno a priezvisko uvedené v objednávke. Absolvovanie jedného zaplateného kurzu pod jedným účtom viacerými ľuďmi bude vyhodnotené ako hrubé porušenie pravidiel portálu bezmodrin.sk a budú z tejto situácie vyvodené dôsledky.

40,00