Psychicky týrané dieťa

User Avatar

Psychicky týrané dieťa

2 týždne
Všetky levely
20 lekcií
13 Kvízov
16 Študentov

O kurze:

Stáva sa Vám, že dieťa náhle zmení správanie? Zostalo mĺkve, neisté, zhoršilo si známky, s nikým sa nerozpráva? Môžu to byť príznaky psychického týrania. Ale aj nemusia. Ak sa chcete dozvedieť viac, kurz Psychicky týrané dieťa je tu pre Vás. Nájdete v ňom zaujímavé výroky, informácie, interaktívne úlohy, krátke či dlhšie náučné videá. Súčasťou je aj  metodický film Modriny na duši,  ktorý sa zaoberá vhodnými a nevhodnými postupmi profesionálov, ale aj rodičov pri rozvode. Práve nevhodné postupy môžu zapríčiniť psychické týranie detí, sekundárnu viktimizáciu. V priebehu vzdelávania sa účastníci dozvedia aj o niektorých špecifikách psychického týrania a traume. Stretnete sa s tromi príbehmi, v ktorých sa postupne zdkonalíte v  identifikovaní priznakov, prejavov a rizikových faktorov  a určovaní predbežnej závažnosti ohrozenia dieťaťa. Všetko veľmi cenné a potrebné zručnosti pri práci s deťmi.

Tento tvorí nadstavbu k základným vedomostiam a zručnostiam  o syndróme CAN. Ak si ich potrebujete upevniť odporúčame Vám kurzy Syndróm CANPostupy v pomoci deťom pri podozrení na syndróm CAN.

Lektorka:

Mgr. Mariana Kováčová, PhD.

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku a už od roku 1990 sa venuje problematike týraných, sexuálne zneužívaných detí a žien – obetí domáceho násilia. Založila a vedie neziskovú organizáciu Centrum Slniečko v Nitre, je iniciátorkou vzniku špecializovaných centier pre týrané, sexuálne zneužívané deti na Slovensku, odbornou garantkou a autorkou mnohých projektov zameraných na krízovú intervenciu a pomoc týmto deťom ale aj obetiam domáceho násilia. Pod jej krídlami vznikol prvý bezpečný ženský dom pre ženy zažívajúce násilie a ich deti, ktorý spĺňa minimálne štandardy Rady Európy a výnimočný preventívny program, ktorý sa zameriava na prevenciu detí pred násilným správaním pod názvom Kozmo a jeho dobrodružstvá. Aktivizuje sa v oblasti zmien v legislatíve, so zameraním na účinnejšiu ochranu detí a obetí domáceho násilia. Venuje sa aj supervízii, arteterapii a vzdelávaniu. Vyvzdelala niekoľko stoviek policajtov, sociálnych pracovníkov, pedagógov, psychológov v oblasti identifikácie, a vhodných neviktimizujúcich postupov v pomoci a podpore obetí domáceho násilia.

Title

Go to Top