Kurz Sexuálne zneužívané dieťa je zameraný na hlbšie spoznanie syndrómu CSA – syndróm sexuálne zneužívaného dieťaťa. Kurz sa venuje špecifickým príznakom, prejavom a rizikám typickým pre sexuálne zneužívanie. Prebieha interaktívnou formou a prostredníctvom skutočných prípadov.

Čo je obsahom kurzu: 

  • Naučíte sa rozpoznať syndróm CSA – syndróm sexuálne zneužívaného dieťaťa.
  • Zistíte, ako identifikovať varovné signály, príznaky, prejavy aj riziká.
  • Vďaka interaktívnym úlohám pochopíte, čo prežívajú sexuálne zneužívané deti v rôznom veku.
  • Súčasťou kurzu je metodický film Modriny na duši, vďaka ktorému sa naučíte, ako zareagovať, ak sa vám dieťa zdôverí so sexuálnym zneužívaním. Zistíte aj to, akému konaniu sa vyvarovať.

 

UPOZORNENIE:

Po zakúpení kurzu je nevyhnutné absolvovať ho v stanovenej lehote 14 kalendárnych dní. Táto lehota začína plynúť dňom prijatia úhrady kurzu. Po 14 dňoch možnosť kurz absolvovať expiruje. Upozorňujeme, že v cene jedného zakúpeného kurzu je možné absolvovať ho iba jedným človekom, na ktorého meno bude po absolvovaní kurzu vystavené aj osvedčenie o absolvovaní. Toto osvedčenie bude vystavené na meno a priezvisko uvedené v objednávke. 

Absolvovanie jedného zakúpeného kurzu pod jedným účtom viacerými ľuďmi bude vyhodnotené ako hrubé porušenie pravidiel portálu bezmodrin.sk a budú z tejto situácie vyvodené dôsledky. 

40,00