Kurz Sexuálne zneužívané dieťa je zameraný na hlbšie spoznanie syndrómu CSA – syndróm sexuálne zneužívaného dieťaťa. Kurz sa venuje špecifickým príznakom, prejavom a rizikám typickým pre sexuálne zneužívanie. Prebieha interaktívnou formou a prostredníctvom skutočných prípadov. Súčasťou vzdelávania je aj metodický film Modriny na duši zameraný na vhodné a nevhodné postupy odborníkov v procese vyšetrovania, pomoci a podpory v prípade, ak sa dieťa zdôverí so sexuálnym zneužívaním.

UPOZORNENIE: Po zakúpení je kurz potrebné absolvovať v stanovenej časovej lehote 14 kalendárnych dní. Táto lehota začína plynúť dňom prijatia úhrady kurzu. Následne po 14 dňoch možnosť absolvovať kurz expiruje. Upozorňujeme, že v cene jedného zakúpeného kurzu je možné absolvovať kurz iba jedným človekom, ktorému bude po absolvovaní kurzu vystavené aj osvedčenie o absolvovaní na jeho meno a priezvisko uvedené v objednávke. Absolvovanie jedného zaplateného kurzu pod jedným účtom viacerými ľuďmi bude vyhodnotené ako hrubé porušenie pravidiel portálu bezmodrin.sk a budú z tejto situácie vyvodené dôsledky.

40,00