Sexuálne zneužívané dieťa

User Avatar

Sexuálne zneužívané dieťa

2 týždne
Všetky levely
23 lekcií
20 Kvízov
15 Študentov

O kurze:

Pracujete s deťmi a vo svojej praxi ste sa už stretli s dieťaťom, u ktorého ste mali podozrenie, že môže byť sexuálne zneužívané? Alebo ste sa s takým dieťaťom ešte nestretli a chceli by ste sa dozvedieť viac?  Zorientovať sa v tejto téme, Vám pomôže kurz Sexuálne zneužívané dieťa. Od základných charakteristík sexuálneho zneužívania z viacerých hľadísk Vás prevedie aj špecifickými formami, ktoré priniesli nové technológie. Oboznámite sa  so zisteniami odborníkov, čo je pre jednotlivé vekové kategórie detí v oblasti sexuality v norme a čo je dôvodom na znepokojenie. Zamyslíte sa nad tým, čo je prijateľné pre Vás. Prostredníctvom skutočných príbehov sa naučíte identifikovať špecifické príznaky, prejavy a rizikové faktory sexuálneho zneužívania detí s ohľadom na vývinové štádia dieťaťa. Zoznámite sa s niektorými zaujímavými faktami ale aj mýtmi, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať poskytnutie pomoci dieťaťu. Nazriete aj do Centra pre deti a dozviete sa viac o tom, ako to v ňom funguje. V záverečnom module sa naučíte aj prostredníctvom metodického filmu Modriny na duši, ako vhodne zareagovať, ak sa Vám dieťa zdôverí so sexuálnym zneužívaním a čomu sa vyvarovať. V priebehu vzdelávania budete riešiť mnoho zaujímavých interaktívnych úloh. Pomôžu Vám viac pochopiť prežívanie sexuálne zneužívaného dieťaťa a pripravia Vás, ako s takýmto dieťaťom hovoriť a pritom ho zbytočne neviktimizovať.

Tento tvorí nadstavbu k základným vedomostiam a zručnostiam  o syndróme CAN. Ak si ich potrebujete upevniť odporúčame Vám kurzy Syndróm CANPostupy v pomoci deťom pri podozrení na syndróm CAN.

Lektorka:

PhDr. Denisa Vargová, PhD.

Vyštudovala sociálnu prácu. Dlhodobo sa venuje problematike týraných, sexuálne zneužívaných  a zanedbávaných detí a obetí domáceho násilia.  Od roku 2008 je vedúcou špecializovaného centra pre týrané a sexuálne zneužívané deti (predtým krízové stredisko). Venuje sa aj supervízii. Ako lektorka sa podieľala na vzdelávaní multidisciplinárnych tímov, zložených z odborných pracovníkov,  podieľajúcich sa na riešení prípadov detí so syndrómom CAN. Je spoluautorkou viacerých publikácií zameraných na problematiku násilia  páchaného na deťoch a spoluriešiteľkou výskumnej úlohy na Trnavskej Univerzite zameranej na vývoj „ rapid testov“ pre identifikáciu  predpokladanej miery ohrozenia dieťaťa s podozrením na syndróm CAN.

Title

Go to Top