Kurz Postupy v pomoci deťom pri podozrení na syndróm CAN je zameraný na vhodné postupy pri podozrení na týranie, sexuálne zneužívanie, či zanedbávanie dieťaťa. Cieľom tohto kurzu je poskytnúť vám informácie a odporúčania v situáciách, kedy sa vám dieťa zdôverí. Prioritou je, aby dieťa získalo pocit bezpečia, dôvery a nebolo viktimizované či retraumatizované neodborne poskytnutou pomocou. Prehľadne a krok za krokom sa dozviete, ako takúto pomoc a podporu dieťaťu poskytnúť. Ako s dieťaťom hovoriť? Čo urobiť ako prvé? Čomu sa vyhnúť? V kurze nájdete množstvo odporúčaní pre dobrú prax.

UPOZORNENIE: Po zakúpení je kurz potrebné absolvovať v stanovenej časovej lehote 14 kalendárnych dní. Táto lehota začína plynúť dňom prijatia úhrady kurzu. Následne po 14 dňoch možnosť absolvovať kurz expiruje. Upozorňujeme, že v cene jedného zakúpeného kurzu je možné absolvovať kurz iba jedným človekom, ktorému bude po absolvovaní kurzu vystavené aj osvedčenie o absolvovaní na jeho meno a priezvisko uvedené v objednávke. Absolvovanie jedného zaplateného kurzu pod jedným účtom viacerými ľuďmi bude vyhodnotené ako hrubé porušenie pravidiel portálu bezmodrin.sk a budú z tejto situácie vyvodené dôsledky.

40,00