Postupy v pomoci deťom pri podozrení na syndróm CAN

User Avatar

Postupy v pomoci deťom pri podozrení na syndróm CAN

2 týždne
Všetky levely
9 lekcií
4 Kvízy
61 Študentov

O kurze:

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako pomôcť dieťaťu, ktoré sa Vám zdôverilo s násilím? Alebo máte vážne podozrenie, že dieťa vo vašej triede, krúžku, či spoločenstve je týrané, zanedbávané alebo sexuálne zneužívané?V tom prípade je kurz Postupy v pomoci deťom pri podozrení na syndróm CAN  vhodný práve pre Vás. Oboznámite sa s  procesom, čo je potrebné urobiť, ak máte podozrenie, že je dieťaťu ubližované. A to na konkrétnom prípade. Interaktívnou formou sa naučíte, na čo by ste nemali pri pomoci dieťaťu zabudnúť a čo je dôležité. Uvidíte, ako viesť rozhovor s dieťaťom a sám či sama si ho vyskúšate, keďže najlepším učiteľom je vlastná skúsenosť. V závere sa dozviete veľa zaujímavých odporúčaní. Napríklad ako nastaviť v organizáciách a prostrediach, kde sa zdržiavajú deti rôzne postupy a štandardy  zamerané na elimináciu príležitostí, aby v týchto prostrediach dochádzalo k násiliu na deťoch. 

Pre rozšírenie informácií a zručností v oblasti identifikácie znakov, príznakov a rizík pri syndróme CAN  odporúčame pred týmto kurzom absolvovať kurz Syndróm CAN

Lektorka:

Mgr. Mariana Kováčová, PhD.

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku a už od roku 1990 sa venuje problematike týraných, sexuálne zneužívaných detí a žien – obetí domáceho násilia. Založila a vedie neziskovú organizáciu Centrum Slniečko v Nitre, je iniciátorkou vzniku špecializovaných centier pre týrané, sexuálne zneužívané deti na Slovensku, odbornou garantkou a autorkou mnohých projektov zameraných na krízovú intervenciu a pomoc týmto deťom ale aj obetiam domáceho násilia. Pod jej krídlami vznikol prvý bezpečný ženský dom pre ženy zažívajúce násilie a ich deti, ktorý spĺňa minimálne štandardy Rady Európy a výnimočný preventívny program, ktorý sa zameriava na prevenciu detí pred násilným správaním pod názvom Kozmo a jeho dobrodružstvá. Aktivizuje sa v oblasti zmien v legislatíve, so zameraním na účinnejšiu ochranu detí a obetí domáceho násilia. Venuje sa aj supervízii, arteterapii a vzdelávaniu. Vyvzdelala niekoľko stoviek policajtov, sociálnych pracovníkov, pedagógov, psychológov v oblasti identifikácie, a vhodných neviktimizujúcich postupov v pomoci a podpore obetí domáceho násilia.

Title

Go to Top