V kurze Psychické bezpečie pre deti a mládež v športe sa dozviete, prečo je psychické bezpečie v individuálnom aj kolektívnom športe dôležité a ako tréneri prispievajú k jeho vytváraniu. Cieľom kurzu je poskytnúť vám podnety do (nielen) trénerskej práce a ukázať, ako môžete vytvárať sebe aj svojim zverencom podnetné a bezpečné prostredie na osobnostný a športový rast.

UPOZORNENIE: Po zakúpení je kurz potrebné absolvovať v stanovenej časovej lehote 21 kalendárnych dní. Táto lehota začína plynúť dňom prijatia úhrady kurzu. Následne po 21 dňoch možnosť absolvovať kurz expiruje. Upozorňujeme, že v cene jedného zakúpeného kurzu je možné absolvovať kurz iba jedným človekom, ktorému bude po absolvovaní kurzu vystavené aj osvedčenie o absolvovaní na jeho meno a priezvisko uvedené v objednávke. Absolvovanie jedného zaplateného kurzu pod jedným účtom viacerými ľuďmi bude vyhodnotené ako hrubé porušenie pravidiel portálu bezmodrin.sk a budú z tejto situácie vyvodené dôsledky.

50,00