Psychické bezpečie pre deti a mládež v športe

User Avatar

Psychické bezpečie pre deti a mládež v športe

3 týždne
Všetky levely
14 lekcií
4 Kvízy
4 Študenti

O kurze:

V priebehu kurzu postupne vysvetlíme a na príkladoch ukážeme prečo je vytváranie psychického bezpečia (nielen) pre deti v športe dôležité. Povieme si čosi o vývine osobnosti detí a čo všetko tento vývin ovplyvňuje. Nahliadneme aj na výzvy, ktorým deti v rámci svojho vývinu čelia a samozrejme sa zameriame aj na to on, ako tréneri môžu pozitívne prispievať k zvládnutiu týchto výziev. Tak ako je dôležité vnímať osobnosť detí, tak je pre trénerov dôležité poznať aj samých seba. Z toho dôvodu vás v priebehu kurzu pozveme k realizácií niekoľkých cvičení zameraných na rozvoj sebapoznania.

Komunikácia je pre trénerov nástrojom, ktorým sprostredkovávajú svoje vedomosti a športové zručnosti, je tiež nástrojom budovania vzťahov a v neposlednom rade aj nástrojom na vytváranie bezpečného prostredia. Práve preto sa budeme v jednej kapitole venovať aj téme komunikácie. Ďalšou témou, ktorú vám chceme priblížiť je téma emócií – emócií trénerov aj emócií športovcov. Schopnosť zachytávať a následne regulovať vlastné emócie je východiskom pre zachytávanie a pomoc s reguláciou emócií športovcov. Zároveň je nevyhnutným predpokladom pre zvládanie náročných situácií v športe. 

O lektoroch:

Mgr. Michala Bednáriková, SASP-FEPSAC

Michala Bednáriková absolvovala psychológiu na FiF UK v Bratislave. V športovej psychológii sa začala profilovať už počas štúdia, ktoré ukončila s diplomovou prácou “Hraničné situácie v športe”. Odvtedy sa v športovej psychológii ďalej vzdeláva. Pracuje so športovcami aj tímami, ako aj s rodičmi a trénermi. Vedie workshopy a prednášky pre športové organizácie doma aj v zahraničí. V roku 2018 jej Európska federácie športovej psychológie (FEPSAC) udelila certifikát Špecialistu v aplikovanej športovej psychológii. Je tiež aktívna v profesných organizáciách športovej psychológie. Od roku 2017 je prezidentkou Slovenskej asociácie športovej psychológie a v roku 2019 bola zvolená aj za členku výkonného výboru FEPSAC, kde je po znovuzvolení v roku 2022 viceprezidentkou.

Ing. Mgr. PETER KURAČKA, ACC.
 
Peter Kuračka pomáha športovcom, tímom, trénerom a iným ľuďom, ktorých profesia vyžaduje neustále podávanie vrcholných výkonov. Pôsobil ako profesionálny futbalista a počas kariéry sa intenzívne zaujímal o psychickú stránku výkonnosti športovca. Vyštudoval psychológiu v Brne, v Nitre a postupne sa čoraz viac venoval psychológii. Dnes má vlastnú prax, pracuje ako športový psychológ a kouč. Jeho klientmi sú individuálni športovci, tímy, športové kluby, aj ľudia a organizácie mimo športovej oblasti. Spolupracuje so športovcami a trénermi pôsobiacimi vo futbale, hokeji, tenise, stolnom tenise, basketbale, krasokorčuľovaní, plávaní, streľbe, gymnastike, lukostreľbe, kolkoch, boxe, zápasení, automobilovom športe a v parkúrovom skákaní.
Je viceprezidentom SAŠP, medzinárodne certifikovaný kouč – ACC v rámci ICF (Medzinárodná federácia koučov) a EPC (Erickson Professional Coach) a člen SAKO (Slovenská asociácia koučov). Koučing a športová psychológia ho veľmi bavia, sú jeho prácou, potešením i vášňou. Snaží sa neustále rozvíjať svoje vedomosti a schopnosti pri poskytovaní služieb jednotlivcom a tímom pri napĺňaní ich potenciálu.

Title

Go to Top