Kurz Náboženský fanatizmus, sekty a domáce násilie sa zameriava na základné objasnenie problematiky domáceho násilia a náboženského extrémizmu. Účastníci by po jeho absolvovaní mali byť informovaný o tom, čo je náboženský extrémizmus a sekty. Každý, kto prejde týmto kurzom zistí dôležité informácie o problematike siekt, ako svoje myšlienky rozširujú, ako sa prejavuje extrémistické myslenie a náboženské presvedčenie, rovnako by mali byť schopní identifikovať ľudí, ktorí vstúpili do sekty a rozpoznať extrémne správanie. Náboženský extrémizmus je prepojením s násilím. Téme domáceho násilia, ktoré sa odohráva pod vplyvom učenia siekt alebo náboženského extrémizmu, je venovaná rozsiahla časť. Rovnako sa sledovateľ dozvie, ako pomôcť obetiam sekty a ako môže prispieť k riešeniu náboženského extrémizmu. Počas celého kurzu sú uvedené aj praktické príklady a aj zaujímavé kontrolné otázky.

UPOZORNENIE: Po zakúpení je kurz potrebné absolvovať v stanovenej časovej lehote 14 kalendárnych dní. Táto lehota začína plynúť dňom prijatia úhrady kurzu. Následne po 14 dňoch možnosť absolvovať kurz expiruje. Upozorňujeme, že v cene jedného zakúpeného kurzu je možné absolvovať kurz iba jedným človekom, ktorému bude po absolvovaní kurzu vystavené aj osvedčenie o absolvovaní na jeho meno a priezvisko uvedené v objednávke. Absolvovanie jedného zaplateného kurzu pod jedným účtom viacerými ľuďmi bude vyhodnotené ako hrubé porušenie pravidiel portálu bezmodrin.sk a budú z tejto situácie vyvodené dôsledky.

40,00