Náboženský fanatizmus, sekty a domáce násilie

User Avatar
Nezaradené

Náboženský fanatizmus, sekty a domáce násilie

2 týždne
Všetky levely
14 lekcií
4 Kvízy
1 Študent

O kurze:

Kurz Náboženský fanatizmus, sekty a domáce násilie účastníkom objektívne podá fakty a príklady z praxe, ktoré im pomôžu lepšie pochopiť dve citlivé témy, ktoré vzájomne súvisia. Ako je podľa názvu kurzu zrejmé, náboženský extrémizmus a domáce násilie môžu byť vzájomne prepojené. Cieľom tohto kurzu je poskytnúť základné informácie a vhľad do týchto tém, ktoré sú v našej spoločnosti stále prítomné a často prehliadané. Náboženský extrémizmus je fenomén, ktorý prekračuje hranice krajín a kultúr. Prináša s sebou nielen násilie a teror, ale aj strach, oddelenie ľudí od rodín, priateľov a spoločnosti.
Náboženský extrémizmus a sekty svojou činnosťou podnecuje zmeny v myslení ľudí a núti ich robiť zásadné zmeny vo svojich životoch. Tieto zmeny majú veľké dlhodobé následky na medziľudské vzťahy, ale aj psychiku jednotlivcov. V rámci tohto kurzu vás prevedieme pojmamy ako viera, cirkev, náboženstvo,
extrémizmus a sekty, tak aby ste vedeli základné rozdiely. Ukážeme vám, ako spolu súvisí extrémizmus a sekty. Rovnako vám povieme, čím sa od seba odlišuje cirkev a sekta, ako sa správajú členovia sekty, aké má sekta a náboženský extrémizmus základné znaky. Ako sa extrémistické myšlienky a sekty rozširujú, aj aké náborové techniky sekty používajú. Uvediem vám praktické príklady, aby ste videli, že sekty sa snažia nenápadne dostať medzi ľudí a používajú pri tom rôzne taktiky. Časť kurzu budeme venovať zmenám v správaní jednotlivcov, ktorí sú pod vplyvom náboženského extrémizmu a domácemu násiliu. Na záver kurzu pre vás máme pripravených niekoľko odporučení a rád, ako s touto témou viac pracovať. Pochopíte, ako extrémizmus manipuluje náboženskými názormi a využíva ich na šírenie vlastného učenia, ktoré nepodlieha žiadnej kontrole ani regulácií, čím sa stáva rizikovým pre celú spoločnosť.

Lektorka:

Mgr. Denisa Tomíková absolvovala právo v UMB v Banskej Bystrici a aktuálne pôsobí v súkromnom sektore. Problematike siekt, domáceho násilia a náboženského extrémizmu sa čiastočne začala venovať prostredníctvom svojho blogu a sociálnych sietí. Aktuálne intenzívne pracuje na vo sfére občianskeho aktivizmua začala otvorene komunikovať svoj príbeh a spolupracovať s médiami, neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami. Pravidelne informuje verejnosť o týchto problémoch v spoločnosti. Neustále sa vzdeláva a rozširuje vedomosti a schopnosti, ktoré zvýšia osvetu verejnosti a pomôžu jednotlivcom zažívajúcim násilie.

Title

Go to Top