Domáce násilie a seniori

User Avatar
Nezaradené

Domáce násilie a seniori

2 týždne
Všetky levely
7 lekcií
1 Kvíz
1 Študent

O kurze:

Kurz pomôže účastnákom zorientovať sa v základnej seniorskej terminológii
a vedieť aké odbory ponúkajú pomoc, podľa problémov, ktoré senior vykazuje. Ukážeme, že
vnímanie veku je len jeden z ukazovateľov postavenia starších ľudí v spoločnosti. Často je
kritérium mobility a samostatnosti určujúci faktor pre určenie pomoci a podpory. To vylučuje
vnímanie seniorov ako jednoliatej skupiny. A zároveň znižuje riziko nedorozumení psychického
zlyhávania, hlavne rodiny v starostlivosti . Ponúkame aj variácie ako podporiť jednotlivé
skupiny, na čo sa prioritne orientovať. Rozsiahlu časť venujeme fenoménu týrania seniorov. Popisujeme rôzne formy a podrobne sa im venujeme. Našou snahou je , aby záujemci registrovali signály rôznych foriem týrania, vedeli ich včas zachytiť pomenovať a hlavne adekvátne ošetriť. Je pre nás dôležité, aby sme všetci boli všímaví k týmto prejavom vo svojom okolí, upozornili na
ne a boli podporou pre seniorov, ktorí aj sami hľadajú pomoc.

 

Lektorka:

PaedDr. Zlata Šramová je liečebná pedagogička a psychoterapeutka. Pracovala dlhé roky
v psychiatrickej oblosti. Zameriavala sa najmä na ľudí s chronickými ochoreniami, vyžadujúcimi
dlhodobú starostlivosť. Posledných cca 20rokov sa venuje starším ľuďom a rozširovaniu
starostlivosti o nich novými inovatívnymi prístupmi, Učí a vzdeláva v tejto oblasti záujemcov.
Podnecuje rodiny o záujem o rodové príbehy a hľadanie dobrej reminiscencie pre seniorov.

Title

Go to Top