Chcete sa dozvedieť viac o dohovore o právach dieťaťa, o ochrane detí pred násilím, či o obetiach domáceho a rodovo podmieneného násilia? Ponúkame vám online kurzy zdarma.

Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o. vám ponúka možnosť bezplatne absolvovať 3 tematické kurzy. Kurzy sú ukončené testami a na záver nájdete aj odkazy na užitočné stránky, ktoré vám pomôžu pri získavaní ďalších informácií. Tieto kurzy sú vhodné pre profesionálky a profesionálov z odlišných disciplín, ktorí priamo alebo nepriamo profesionálne pracujú s deťmi a dospelými zažívajúcimi domáce alebo rodovo podmienené násilie. Vďaka týmto e-learninom si môžete preveriť svoje vedomosti a niečo nové sa dozvedieť. Kurzy sú tiež vhodné pre študentky a študentov príbuzných odborov ako pedagogika, učiteľstvo, sociálna práca, právo a iné, ale tiež pre širšiu laickú verejnosť, ktorej prirodzenou motiváciou je vedieť viac o dohovore o právach dieťaťa, či o obetiach domáceho a rodovo podmieneného násilia.

Všetky kurzy sú bezplatne dostupné cez webstránku e-learning.centrumslniecko.sk. Kliknutím na názov vybraného kurzu sa dostanete na konkrétne vzdelávanie. Pre absolvovanie kurzu je potrebné zaregistrovať sa. Po absolvovaní kurzu obdržíte potvrdenie o absolvovaní.

Veríme, že vzdelávanie a osveta, ktorú sa okrem e-learningu snažíme šíriť aj prostredníctom podcastu Bez modrín, prispievajú k scitliveniu verejnosti, a tak k lepšiemu a tolerantnejšiemu svetu pre všetkých bez rozdielu.