Väčšinou iba buble pod povrchom, no občas vykypí a potom sa množstvo ľudí čuduje, odkiaľ prišla. Šikana. Nepodliehajme ilúzii, že tu inokedy nebola alebo mylnej predstave, kde všade nie je. No zároveň nepodliehajme frustrácii, že sa s tým nič nedá robiť.

Šikanovanie – zlomyseľné obťažovanie, ktoré má charakter cieleného a opakovaného používania slovného alebo fyzického násilia voči slabšiemu jednotlivcovi či skupine, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Dochádza k nemu aj tam, kam sa deti a mladí ľudia chodia vzdelávať, ale kde zároveň máme možnosť s nimi o tom veľa hovoriť. O tom, ako môžeme riešiť šikanovanie v školách a školských zariadeniach a pomôcť tak tomu, aby školy boli bezpečným miestom pre každého sa rozprávame so špeciálnou pedagogičkou Svetlanou Síthovou.

Svetlana Síthová je aktuálne štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde donedávna viedla Odbor inkluzívneho vzdelávania. Ako špeciálna pedagogička sa dlhodobo venuje deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Bohaté praktické skúsenosti má z pôsobení na všetkých stupňoch škôl, z centra pre deti a rodiny aj zo Štátneho pedagogického ústavu. V roku 2020 bola finalistkou ocenenia Učiteľ Slovenska.

Zapnite si odber podcastu Bez modrín a žiadna nová epizóda vám neunikne. Pokiaľ sa vám naša práca páči, pridajte hodnotenie a odporučte epizódy aj svojim priateľom aj známym. Aj vďaka vám sa dôležité myšlienky dostanú ďalej. Spoločne tak vytvoríme citlivejší a ohľaduplnejší svet.

Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.