Sexuálna aktivita, ku ktorej došlo bez súhlasu, z donútenia, pod nátlakom alebo v bezvedomí, je znásilnením a znásilnenie je hrubým porušením ľudských práv a trestný čin. Na podporu ľudí, ktorí zažili alebo zažívajú sexualizované násilie, a na protest proti prejavom tohto násilia sa vo štvrtok 15. 7. 2021 konajú po Slovensku solidárne zhromaždenia. 

„Na ceste k spoločnosti, ktorá rešpektuje súhlas ako deliacu čiaru medzi sexom a znásilnením, nás toho ešte čaká veľa, ale už dnes môžeme spraviť prvý krok,“ píše Amnesty International Slovensko pri príležitosti oznámenia konania solidárnych zhromaždení na podporu ľudí, ktorí zažili alebo zažívajú sexualizované násilie. 

Zhromaždenia sa uskutočnia vo štvrtok 15. 7. 2021 o 18:00 v uliciach Bratislavy, Banskej Bystrice, Košíc, Prešova a Žiliny. 

„Práve štvrtok 15. júla môže byť prvým z mnohých dní, keď dáme ľuďom, ktorí zažili sexualizované násilie, verejne a nahlas najavo, že im veríme a že naše úrady, políciu, prokuratúru, súdnictvo a celú spoločnosť vyzývame k tomu, aby im tiež verili a poskytli potrebnú pomoc,” vyzýva Amnesty. „Ukážme spoločne, že nespochybňujeme skúsenosti ľudí, ktorí zažili násilie zo strany partnera či partnerky, kamaráta či kamarátky, nadriadenej, pedagóga, rodinného príslušníka či inej blízkej či cudzej osoby. Dajme najavo, že spoločne urobíme všetko preto, aby sa ľudia s touto skúsenosťou mali možnosť vyrovnať a ak si to želajú, dosiahnuť spravodlivosť a vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti voči páchateľovi či páchateľke.“

Zhromaždenia budú reagovať aj na nedávno zverejnenú informáciu od ministerky spravodlivosti, ktorej úrad zvažuje zmeniť trestnoprávnu definíciu znásilnenia a sexuálneho násilia tak, aby zahŕňal súhlas. Amnesty International Slovensko uvádza, že aj napriek tomu, že prvou zmenou, ktorú potrebujeme dosiahnuť, je zmena právnych definícií, zmena zákona je len začiatok dlhotrvajúceho a nesmierne potrebného procesu. „Ľudia s osobnou skúsenosťou o nej mnohokrát nehovoria – zo strachu, že im nik neuverí, pre pocit viny, ktorý im ako spoločnosť dlhodobo vštepujeme, či pre stigmu, ktorú so sebou takáto skúsenosť prináša,“ dodáva organizácia. 

Viac informácií o zhromaždeniach, vrátane konkrétnych miest konania a programu, nájdete na sociálnych sieťach Amnesty International Slovensko.

Téme sexualizovaného násilia sa Amnesty International Slovensko venuje aktívne aj v rámci kampane Hovorme o súhlase. Na webovej stránke kampane je k dispozícii viacero záznamov zo zaujímavých diskusií ako s odborníčkami a odborníkmi, tak aj s ľuďmi, ktorí majú so sexualizovaným násilím osobnú skúsenosť.