Rozšírte rady “Slniečkovskej rodiny” a staňte sa našim pravidelným podporovateľom. 

Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o. pomáha týraným, sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia ambulantne, v teréne i v pobytových zariadeniach. Prostredníctvom vzdelávania odborníkov, preventívneho programu KOZMO a jeho dobrodružstvá, informačných kampaní a aktívneho podieľania sa na legislatívnych a systémových zmenách v problematike ochrany detí pred násilím a obetí domáceho násilia, napomáha k účinnému a komplexnému riešeniu tejto problematiky.

Vaša pravidelná mesačná, hoc aj malá 2 €, 5 €,…, podpora, nám pomáha aktivity a činnosti plánovať. Pomáha nám byť stabilnými a namiesto neustáleho napätia, ako to bude s financiami pre pokračovanie, otvára priestor pre nastavovanie a realizovanie dlhodobých projektov pre deti a ženy v našich zariadeniach.

Už vašich 15 € dokáže zabezpečiť pravidelnú hodinu odbornej terapie pre týrané/zneužívané dieťa a 25€ je hodina canisterapie pre deti v Centre pre deti a rodiny.

Rozšírte rady “Slniečkovskej rodiny” a staňte sa našim pravidelným podporovateľom.

Podporiť nás môžete na https://centrumslniecko.darujme.sk/659/

Vďaka vám robíme svet detí krajším!