Ako prežívajú deti rozvod? Na čo treba pred, počas aj po období trvania rozvodového konania myslieť? V čom sú špecifiká striedavej starostlivosti? A akým chybám je dobré sa vyhnúť? Spoločne s Denisou Vargovou z Centra Slniečko sme sa snažili nájsť na tieto otázky odpovede.

Denisa Vargová je vedúcou Centra pre deti a rodiny v Nitre prevádzkovaného neziskovou organizáciou Centrum Slniečko, n.o.. Pracujúc v zariadení, ktoré pomáha týraným, sexuálne zneužívaným a zanedbávaným deťom a deťom, u ktorých je na to závažné podozrenie, má skúsenosti s prípadmi týkajúcich sa aj vplyvu rozvodových konaní na deti a mládež. 

V rámci projektu Bez modrín sme sa rozhodli venovať téme vplyvu rozvodu na deti práve teraz, pred prázdninami. Zo štatistík totiž vyplýva, že práve po obdobiach, kedy spolu trávia ľudia viacej času, rozvodov vo väčšej miere pribúda. Vedeli by ste povedať, aké pocity môže prístúpenie k rozvodu u dieťaťa vyvolať? 

Väčšine rozvodov predchádzajú nejaké konflikty. Deti veľmi citlivo vnímajú, že v rodine sa niečo deje a situácia je vyhrotenejšia. Niekedy sa síce rodičom podarí to napätie čiastočne utajiť, je však veľmi dôležité, aby v prípade, že sa rozhodnú ísť cestou rozvodu, o tom dieťaťu povedali priamo oni dvaja, najlepšie spoločne. Je dôležité dieťa uistiť o tom, že napriek rozvodu a partnerskému odlúčeniu je dieťa pre oboch dôležité, že budú stále jeho rodičmi a nič sa na vzťahu smerom k nemu, k dieťaťu nemení.

Na to asi nadväzuje to, že treba dieťa uistiť o tom, že rozvod v žiadnom prípade nie je jeho vinou. Dieťa si totiž raz-dva vysvetlí situáciu po svojom a spojí si nesúvisiace udalosti – dieťa neposlúchalo, mamina bola z toho nahnevaná, ocino sa hneval tiež, následne sa pohádali. Treba jasne povedať, že ten rozvod sa týka vzťahu tých dvoch dospelých ľudí a dieťa za to nemôže, neurobilo žiadnu chybu, vôbec s tým nemá jeho správanie nič spoločné. Sú deti, ktoré si pripisujú práve za rozvod rodičov veľkú vinu.

Ak sa chcú rodičia vyhnúť presne tomu, že sa bude dieťa viniť, na aké veci by si mali konkrétnejšie dávať pozor? 

Dieťa naozaj potrebuje cítiť lásku oboch rodičov. Nemôže to byť o tom, že jeden z partnerov, je úplne jedno ktorý, na toho druhého nadáva a ponižuje ho, či už priamo pred dieťaťom alebo tým spôsobom, že dieťaťu sa náhodou niečo nevydarí a napríklad matka povie: Si presne ako tvoj otec.” Niekedy k tomu možno ešte pridá aj nejakú hanlivú nadávku. Toto sú tie veci, ktoré dieťa zraňujú, ono sa potom vlastne stotožňuje s tým, že keď ten jeden rodič je zlý, tak aj ono samotné je asi zlé.

Určite nie je v poriadku zaťažovať dieťa tým, že bude vedieť kopu detailov ohľadom konkrétnych konfliktov medzi rodičmi. Či už si niekto našiel druhého partnera či partnerku, alebo to bolo niečo iné. Sú to veci, ktoré majú zostať medzi dospelými a dieťa by ich nemalo počúvať v rámci prestrelky výčitiek. Treba dieťaťu určite vysvetliť, ako sa veci majú, aká je situácia, ale vzájomné si nadávanie škodí všetkým. 

Nevyužívať dieťa ako štít, nemanipulovať ho proti druhému rodičovi, to sú dôležité veci. Dieťa býva zvyčajne už od momentu, keď sa o rozvode dozvie, nešťastné, lebo si nevie predstaviť svoj život bez jedného z nich. Dieťa má rado oboch rodičov. Je neisté, zmätené, nerozumie tomu a bojí sa svojej budúcnosti. Nehovoriac o tom, čo zažíva, keď mu dá niekto za úlohu rozhodnúť sa, s kým by chcelo žiť. 

Malo by byť takéto rozhodnutie, vybranie si medzi bývaním u jedného z rodičov, na dieťati či nie? 

Takéto rozhodnutie je veľmi ťažké a nemala by to byť úloha dieťaťa. Aj keď sa ho treba spýtať na názor a predstavu toho, ako by mohli fungovať spoločne ďalej – a to hlavne v prípade starších detí – nie je správne mu pokladať priamu otázku a nútiť ho vybrať si, s kým chce žiť. Vnútorne si môže myslieť a cítiť, že jedného z rodičov by takýmto rozhodnutím zradilo a prenáša sa naň zbytočne veľká dávka zodpovednosti, hoci v konečnom dôsledku to rozhodnutie závisí aj tak od dohody rodičov alebo rozhodnutia súdu.

V poslednom období je moderná striedavá starostlivosť. Je riešením niektorých zo spomenutých problémov? 

Čo sa týka striedavej starostlivosti, je dôležité si uvedomiť, že to nie je vhodné pre každú rodinu. Je to naozaj vhodné len pre tých, kde sa partneri napriek rozvodu vedia dohodnúť, vedia spolu komunikovať, vedia riešiť spoločne problémy, nevnášajú do toho hnev a vedia sa hlavne na výchovných veciach dohodnúť a spolupracovať. Inak je to vlastne pre dieťa ešte horšia situácia, ako keď tí rodičia žili spolu a hádali sa. Hádky a konflikty si musí zažívať v oboch domácnostiach a ešte k tomu všetkému sa musí sťahovať od jedného rodiča k druhému.

ilustrácia: Zuzana Bartová

V prípade, že sa snažíte opustiť vzťah, v ktorom bola prítomná hocijaká z foriem násilia, na webstránke www.bezmodrin.sk/dolezite-kontakty nájdete kontakty, na ktoré sa môžete obrátiť o odbornú pomoc. 

Téme rozvodu sa aj zo systémového uhla pohľadu venujeme v dvanástej epizóde podcastu Bez modrín s advokátom Matúšom Kanisom. 

Podcast Bez modrín nájdete na YouTube kanáli Centra Slniečko, n.o. a podcastových platformách  SpotifyGoogleAppleAnchorBreakerRadioPublicPocketCasts.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.