Sexbiznis je na Slovensku nelegálny, a preto neexistujú žiadne štatistiky o tom, koľko ľudí je jeho súčasťou. Máme tu však viacero organizácií a v nich množstvo ľudí, ktorí ľuďom pracujúcim v sexbiznise pomáhajú a odkrývajú tak reálny obraz o skupine ľudí, o ktorých sa šíria rôzne mýty. Jednou z nich je aj Sabína Brédová z občianskeho združenia Prima.

Občianske združenie PRIMA pracuje s injekčnými užívateľmi drog, s ľuďmi v pouličnom sexbiznise a s ľuďmi bez domova. Prima pracuje na princípe harm reduction – teda znižovania dopadov už vzniknutého rizikového správania sa. Okrem základnej služby výmenného programu ihiel a distribúcie zdravotníckeho materiálu poskytuje aj sociálne, psychologické, pracovné a dlhové poradenstvo. Klienti majú možnosť anonymného a bezplatného ošetrenia či testovania na infekčné a sexuálne prenosné ochorenia. Dôležitou činnosťou OZ PRIMA je aj prevencia smerom k väčšinovej spoločnosti.

Sabína Brédová študovala na Vysokej školy Sv. Alžbety misijnú a charitatívnu prácu. Počas štúdia pracovala dva roky ako dobrovoľníčka v osade v Plaveckom Štvrtku. Následne pôsobila ako rozvojová pracovníčka v Indii a Kambodži. Po návrate zo zahraničia sa začala venovať injekčným užívateľom drog v Občianskom združení PRIMA, kde pracuje 7 rokov. V Prime pôsobí ako koordinátorka kontaktného centra. Okrem iného je akreditovanou lektorkou pre NIVAM a študentkou doktorandského štúdia so zameraním sa na tému stigmatizácie injekčných užívateľov drog.

Sabína nám sprostredkovala aj príbeh Andrey, ženy, ktorá v sexbiznise už roky pracuje. Je ulica bezpečná? Alebo aké morálne dilemy riešia ľudia pracujúci v pouličnom sexbiznise?

Zapnite si odber podcastu Bez modrín a žiadna nová epizóda vám neunikne. Pokiaľ sa vám naša práca páči, pridajte hodnotenie a odporučte epizódy aj svojim priateľom aj známym. Aj vďaka vám sa dôležité myšlienky dostanú ďalej. Spoločne tak vytvoríme citlivejší a ohľaduplnejší svet.

Projekt Bez modrín je v roku 2022 realizovaný vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.