Ako rozlíšiť konflikt od násilia? Aké formy domáceho násilia poznáme? Čo je znásilnenie? Koho požiadať o pomoc?

S podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja sme vyrobili krátke animované video, ktoré prostredníctvom vyobrazenia rôznych situácií prevedie divákov problematikou domáceho násilia. Video je vhodné ako podporný materiál na diskusie v školách či záujmových krúžkov. Pobavte sa o tejto téme, rizikách, no najmä o dostupnej pomoci na triednických hodinách alebo etickej či občianskej náuke. Veríme, že toto video bude užitočným nástrojom k diskusii.