So sexuálnym násilím sa počas života môže stretnúť ktokoľvek. Nie sme pred ním, žiaľ, chránení ani v partnerských vzťahoch. Až 38 % žien zažíva sexuálne násilie práve zo strany partnera. Sex bez súhlasu je však znásilnením aj vtedy, keď násilnú osobu ľúbime.

Grooming je príprava obete na sexuálne zneužívanie. Pomenovanie pochádza z angličtiny a znamená pripravovať alebo čistiť. Páchateľ si takto pripravuje podmienky a čistí priestor, aby jeho následné sexuálne zneužívanie nebolo odhalené. Grooming je trestným činom. Groomeri sú ľudia hierarchicky alebo autoritatívne nadradení. Môže to byť vedúci spoločenstva, zamestnávateľ alebo učiteľ.

 

Groomeri sa vedia dokonale ovládať. Sú charizmatickí a sebavedomí. Ich prítomnosť a záujem nám imponuje a dodáva pocit výnimočnosti. Sú skvelí rečníci a manipulátori. Cielene si do vzťahov vyhľadávajú submisívnejšie a introvertnejšie povahy. Z počiatočného zamilovania sa ani nevieme ako ocitneme v pasci nátlaku, vydierania a opakovaného násilia. 

 

Taký priebeh mal aj Laurin príbeh. Zamilovala sa do svojho vysokoškolského pedagóga. Z nového vzťahu sa tešila a urobila by preň všetko. Až postupne začala zisťovať, v akej pasci sa ocitla.

 

Tvrdil mi, že s ním budem spať či chcem alebo nie. Dobiedzal do mňa, no ja som nechcela. Začala som sa mu fyzicky brániť. On pokračoval. Prisadol mi nohy, držal ruky, nemala som sa už ako brániť. Plakala som. Naklonil sa a povedal mi, že ma ľúbi. Povedala som si, že keby ma ľúbil, tak by mi toto nikdy nespravil,“ opisuje Laura v rozhovore s Lenkou Šóošovou moment, keď ju jej bývalý partner po prvý raz znásilnil.

 

Laura v područí groomera vinila samú seba. Ľúbila ho a obhajovala jeho konanie. Sex bez súhlasu je však znásilnenie aj vtedy, keď násilnú osobu ľúbime. A to už dnes vie aj samotná Laura.

Ak ste zažili sexuálne násilie alebo máte vo svojom okolí niekoho, kto sexuálne útoky prežil, užitočné kontakty pomoci a zoznam poradenských centier nájdete na tomto odkaze.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky určenej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá nezisková organizácia Centrum Slniečko.