Krízové centrum Brána do života už vyše dvadsať rokov pomáha ženám a ženám s deťmi, ktoré zažili domáce násilie alebo riešili rôzne náročné životné situácie. Týmto ženám poskytujú ubytovanie a prostredníctvom intenzívneho sociálneho, psychologického a právneho poradenstva sa im snažia pomôcť postaviť sa opäť na nohy a prekonať dôsledky tráum, ktoré prežili.

Brána do života je jedno zo zariadení na Slovensku, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade, že zažívate domáce násilie. Prehľad dôležitých adries a kontaktovat nájdete aj na webe bezmodrin.sk v časti Dôležité kontakty. Stretli sme sa s Bronislavou Korec Terenovou, ktorá v OZ Brána do života už 9 rokov pracuje ako sociálna pracovníčka a poradkyňa. Spoločne sme bližšie spoznali príbeh pani Anny, bývalej klientky tohto krízového centra. Vypočujte si tento rozhovor v plnom znení ako špeciál podcastu Bez modrín.

Projekt Bez modrín je v roku 2022 realizovaný vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.