Škola popri rodine zohráva dôležitú úlohu v živote dieťaťa. Zásadným spôsobom môže zasiahnuť do jeho života. Ovplyvňuje to, ako dieťa rozmýšľa, aké sú jeho názory i to, čo prežíva. Škola by práve preto nemala byť miestom, kde ide iba o vedomosti.

V 27. epizóde podcastu Bez modrín sa rozprávame o bezpečnom priestore na školách. Oslovili sme Kornéliu Ďuríkovú, ktorá pracuje ako školská psychologička na gymnáziu v Šamoríne a zároveň je predsedníčkou Inštitútu duševného zdravia a pozitívnej edukácie Konvalinka. Ako vníma úlohu školy v životoch detí? Aké prostredie sa snaží vytvárať? Ako podľa jej skúseností prežívajú šikanu deti, rodičia a učitelia?

Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.