Súčasťou nového projektu neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o. s názvom Bez modrín bude aj špeciálna podcastová relácia. 

Od januára 2021 bude s dvojtýždňovou periodicitou vychádzať špecializovaná autorská podcastová relácia Bez modrín. Pôjde o sériu rozhovorov s odborníkmi z rôznych oblastí o tom, ako účinnejšie predchádzať násiliu a zodpovednejšie pomáhať všetkým, ktorí ho zažívajú.

Autorom podcastu je Centrum Slniečko, n.o., ktoré sa vyše 20 rokov pod vedením Mariany Kováčovej zaoberá problematikou týraných, sexuálne zneužívaných detí a obetí domáceho násilia. Podcast je súčasťou nového projektu Bez modrín, ktorý Centrum Slniečko, n.o. spustilo začiatkom októbra tohto roku. 

Podcast bude slúžiť ako na informovanie, tak aj ako účinný nástroj vytvorenia emočného vzťahu širšej verejnosti k téme, čo môže mať ideálne za následok potrebnú zmenu postojov.

Odkedy je s nami násilie? Ako sa vyvíjajú naše postoje voči nemu? Prečo je prevencia kľúčová? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky už čoskoro v epizódach podcastu Bez modrín!

Projekt “Bez modrín” je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.