Obeťou domáceho násilia sa môže stať ktokoľvek. Niektoré faktory však zvyšujú riziko a človek sa stáva mimoriadne zraniteľným. 

Do tejto skupiny patria najmä ženy, ktoré sú spravidla fyzicky slabšie, tehotné ženy, starší ľudia, deti, zdravotne znevýhodnené osoby v domácnosti, či ľudia s viacnásobným znevýhodnením (napr. dieťa so zdravotným znevýhodnením, tehotná žena so statusom imigrantky a pod.).