Cesta von z kolobehu domáceho násilia existuje. Kapacity pre poskytnutie bezpečného priestoru pre ženy a deti zažívajúce násilie sú však na Slovensku dlhodobo nedostatočné. O to viac nás teší rozšírenie kapacít Bezpečného ženského domu v Nitre, ktorý môže od mája poskytnúť pomoc 15 ďalším ženám a ich deťom.

Podarilo sa. Ešte 13. júna 2022 Centrum Slniečko n. o. predstavilo projekt „Bezpečný ženský dom – krok k životu bez násilia“, ktorého súčasťou bolo aj rozšírenie kapacít Bezpečného ženského domu (BŽD). 

15. mája 2024 riaditeľka Centra Slniečko Mariana Kováčová spolu s velvyslankyňou Nórskeho kráľovstva vo Viedni J. E. Susan Eckey a primátorom mesta Nitra Marekom Hattasom slávnostne prestrihli pásku na zrekonštruovanom objekte Bezpečného ženského domu, ktorého kapacity sa navýšili o 15 ďalších miest

V zrekonštruovanom BŽD tak bude odteraz k dispozícii 32 miest pre bezpečné bývanie, podporu a pomoc ženám a ich deťom, ktoré zažívali domácie násilie. Hlavným zámerom projektu bolo posilnenie a skvalitnenie poskytovaných služieb v už existujúcom Bezpečnom ženskom dome prevádzkovanom Centrom Slniečko, n.o. a rozšírenie jeho kapacity. V Nitrianskom samosprávnom kraji by v zmysle minimálnych štandardov Rady Európy malo byť k dispozícii až 170 miest a 6 poradenských centier.

Zrekonštruovaný objekt BŽD spĺňa minimálne európske štandardy pre poskytovanie podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Prvý Bezpečný ženský dom na Slovensku bol spustený do prevádzky v roku 2015 práve v Nitre. Už vtedy jeho vznik spolufinancovalo Nórske kráľovstvo, rovnako ako aj jeho následnú rekonštrukciu a rozšírenie. 

Finančnými prostriedkami na projekt „Bezpečný ženský dom – krok k životu bez násilia“ prispelo Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov, ale aj Mesto Nitra, Centrum Slniečko, n.o. a vo výške 15 % bol projekt spolufinancovaný aj zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v programovej oblasti Domáce a rodovo podmienené násilie.

Obete domáceho násilia si prešli peklom na mieste, kde sa mali cítiť v bezpečí a chránené – peklom, ktoré sa rozpútalo v ich vlastných domovoch a od ich najbližších. Zariadenie núdzového bývania práve pre obete domáceho násilia sa v našom meste podarilo dokončiť aj vďaka výraznej podpore Mesta Nitra. Som veľmi hrdý, že pomáhame nájsť opätovný pocit bezpečia a istoty ľuďom, ktorí boli tak veľmi traumatizovaní, a že ich nový život bez násilia sa začína práve v krásne vybudovanom zariadení, ktoré sa dočasne stane ich domovom,“ skonštatoval Marek Hattas, primátor Mesta Nitra.

Ak o násilí mlčíme, dávame mu priestor, aby rástlo

Dôležitou súčasťou projektu bola nielen rekonštrukcia BŽD, ale aj vzdelávanie, posilnenie informovanosti o násilí na ženách, o možnostiach, formách a prostriedkoch riešenia násilia páchaného na ženách a deťoch. Pretože o násilí je mimoriadne dôležité komunikovať a poukazovať naň. Ak o násilí mlčíme, nielen ako spoločnosť, ale aj medzi sebou navzájom, dovoľujeme mu, aby za dverami našich domácností naďalej rástlo. 

Súčasťou infokampane bol aj sedemdielny podcastový seriál Stratené približujúci skutočné príbehy žien, ktoré vďaka pomoci od Centra Slniečko dokázali nájsť cestu von z kolobehu domáceho násilia. V rámci vzdelávania bolo prostredníctvom interaktívnych webinárov a prezenčnou formou vyškolených spolu až 153 účastníkov a účastníčok.

Násilie sa stáva bežnou súčasťou komunikácie a našich vzťahov. Mrzí ma, že už tak bežnou, že ho často ani nevnímame ako niečo patologické. Mlčaním a bagatelizovaním však nevymizne. Práve naopak. Dávame mu tým väčší priestor na to, aby prerástlo do našich sŕdc a postojov. Pokiaľ ale stále budú medzi nami ľudia, a to v akejkoľvek pozícii, ktorým to nebude jedno, máme šancu. Nám v Centre Slniečko, to nie je jedno. A teší ma, že aj mnohým našim partnerom a podporovateľom to nie je jedno“, zhodnotila na záver Mariana Kováčová, riaditeľka Centra Slniečko, n.o.