Analýza “bielych miest” v systéme ochrany obetí a organizácia okrúhlych stolov v témach porušovania ľudských práv a systému účinnej ochrany obetí domáceho násilia sú významnou súčasťou projektu Bez modrín. V pondelok 9. novembra sa uskutočnila prvá diskusia pri virtuálnom okrúhlom stole na tému bezpečné ženské domy.

Bezpečné ženské domy – špecializované zariadenia pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Ako fungujú po 3 rokoch od ukončenia podpory prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu? Napĺňajú sa nastavené štandardy? Aké majú miesto v systéme ochrany obetí domáceho násilia? Sú dostatočne finančne zabezpečené a ako nastaviť systém ochrany tak, aby boli funkčné?

Na tieto a mnohé iné otázky sa snažili pri virtuálnom okrúhlom stole nájsť odpovede predstaviteľky viacerých mimovládnych organizácií pomáhajúcim obetiam domáceho násilia. 

Diskusiu 9. novembra 2020 moderovala Mariana Kováčová z neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o., okrem ktorej prispeli svojím pohľadom aj Klaudia Schneiderová z občianskeho združenia Brána do života, o.z. a Anna Surovcová z Centra sociálnych služieb Krupina. 

Otázkami a skúsenosťami diskusiu obohatili aj zástupkyne ostatných organizácií zo Slovenska, ktoré prevádzkujú bezpečné ženské domy. 

Všetky účastníčky sa zhodli na tom, že pre potrebné zmeny legislatívy a nastavenie funkčného systému je nutné začať efektívnu diskusiu a spoluprácu. Centrum Slniečko, n.o. preto pracuje na príprave ďalších okrúhlych stolov ako so zástupcami organizácií pracujúcich v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia, tak aj spolu so zástupcami štátnej správy. 

Do konca roka 2020 sa uskutočnia ešte dve diskusie za okrúhlym stolom, v rámci ktorých sa bližšie pozrieme na účinnosť systému ochrany obetí rodovo podmieneného násilia a intervenčné centrá v kontexte prepojenia Inštitútu vykázania so sociálnymi službami.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.