Hoci si to často neuvedomujeme a veľakrát ani nechceme pripustiť, predpojatosť, stereotypy a predsudky sú v každom z nás. Slová a to, ako rozprávame o druhých ľuďoch, môže rovnako ublížiť ako činy. 

Sociálna psychologička Barbara Lášticová pôsobí ako riaditeľka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie, SAV, Verejnej výskumnej inštitúcie. Dlhodobo sa zaoberá výskumom občianstva, diskriminácie a medziskupinových vzťahov. Okrem iného prednáša politickú psychológiu na na Univerzite Komenského. Rozprávali sme sa aj o tom, aké predsudky sa na Slovensku vyskytujú najčastejšie a tiež o tom, čo to prezrádza o kvalite života v našej spoločnosti.

Stereotypy nám pomáhajú porozumieť svetu. Ale predsudky zas našu prirodzenú zvedavosť limitujú, dajú hneď odpoveď, jednu pravdu a zahatia cestu za vlastným poznaním a skúsenosťou. Niekedy je medzi nimi tenká hranica a veľa záleží aj od kontextu. Ako sa v tom vyznať? Na čo si dať pri vyjadrovaní a zobrazovaní pozor a nepodnecovať predsudky v spoločnosti či vo svojom bezprostrednom okolí? “Treba si dať pozor na tzv. groupizmus. To znamená, že ak hovoríme o nejakom človeku, ktorý je príslušníkom určitej skupiny, hovoríme o tom konkrétnom človeku a ho jeho konkrétnych vlastnostiach a nezovšeobecňujme to na celú skupinu,” hovorí Barbara Lášticová.

Dá sa hovoriť o tom, ktoré predsudky sa v našej spoločnosti vyskytujú najčastejšie? Ako sa menia naše predsudky v čase vojnového konfliktu? Vypočujte si celý rozhovor v 26. epizóde podcastu Bez modrín.

Zapnite si odber podcastu Bez modrín a žiadna nová epizóda vám neunikne. Pokiaľ sa vám naša práca páči, pridajte hodnotenie a odporučte epizódy aj svojim priateľom aj známym. Aj vďaka vám sa dôležité myšlienky dostanú ďalej. Spoločne tak vytvoríme citlivejší a ohľaduplnejší svet.

Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.