Vírus HIV je aj naďalej veľkým strašiakom v spoločnosti, a to aj napriek tomu, koľkými informáciami dnes disponujeme. Skríning HIV je veľmi dôležitý, no nesmie to zostať iba pri skríningu.

1. december je vyhlásený za svetový deň boja proti AIDS, žiaľ, povedomie o šírení pohlavných chorôb je stále slabé a celá téma je ešte vždy spoločensky tabuizovaná. Najefektívnejšou cestou k osvete je prísun relevantných informácií, no najmä nezostať podobným témam ľahostajný. A to bez rozdielu na dátum.

Aký je rozdiel medzi HIV a AIDS? Čo je vírus a čo choroba a prečo sa na AIDS zomiera? HIV (Human Immunodeficiency Virus), vírus ľudskej imunodeficiencie. Vírus HIV napáda imunitný systém, konkrétne bunky CD4, čo spôsobuje oslabenie schopnosti tela bojovať s rôznymi infekciami a chorobami. Vírus zmení tieto bunky na malé továrne, ktoré produkujú tisíce kópií vírusu až samotné bunky CD4 vírus zničí. Človek s HIV, ktorého imunita prirodzene klesá, je tak vystavený obrovskému riziku napadnutia infekciami, s ktorými by si inak zdravý imunitný systém hravo poradil, no v prípade človek s HIV môžu byť následky až smrteľné. Rozlišujeme dva kmene vírusu HIV a to HIV-1 (celosvetovo viac rozšírený kmeň) a HIV-2 (rozšírený najmä v oblastiach západnej Afriky, Ázii a Európe), pričom je možné, aby jedna osoba bola nositeľom vírusu oboch kmeňov.

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti je stav, kedy nakazenie sa vírusom HIV postúpi do posledného štádia, choroby AIDS. Ide o štádium, kedy vírus natoľko pokročil a zabil také množstvo buniek CD4, že telo nie je viac schopné brániť sa svojim imunitným systémom rôznym chorobám a podlieha rôznym príležitostným infekciám. Preto označenie HIV pozitívnych ľudí za „chorých“ nie je zo zdravotného ani etického hľadiska správne. Obrovským pokrokom v liečbe HIV bol pokrok k takým liekom, ktoré dokážu zabrániť rozvoju HIV v tele človeka čo znamená, že človek nastavený na liečbu nemusí nikdy pokročiť až do posledného štádia AIDS.

Vírus HIV je aj naďalej veľkým strašiakom v spoločnosti a to aj napriek tomu, koľkými informáciami dnes disponujeme. Skríning HIV je veľmi dôležitý avšak nesmie to zostať iba pri skríningu. Snahou občianskeho združenia PRIMA je zvýšiť povedomie o HIV, ale aj o stigmatizácii voči HIV+ ľuďom. Okrem iného je asi najväčšou témou nedostupnosť HIV liečby pre tých, ktorí nemajú zdravotné poistenie. Na toto je zameraná aj kampaň, ktorú OZ Prima vytvorila v spolupráci s kolegami z OZ ODYSEUS a ZDRUŽENIE STORM a tiež s organizáciami z ČR. Na Slovensku spoločnými silami otvorili dva checkpointy na bezplatné testovanie s názvom DOM SVETLA SLOVENSKO. Nachádzajú sa v Bratislave a Nitre.

Tento článok vznikol v spolupráci s OZ PRIMA – www.primaoz.sk