Domáce násilie začína veľmi nebadane. Spočiatku nenápadné prejavy naberajú postupne na intenzite. Pri domácom násilí aj banálna vec vygraduje do napätia, ktoré veľmi ľahko skĺzne do násilného ataku. Verbálneho, emocionálneho, fyzického a podobne. Základom je pochopenie rozdielu medzi násilím a konfliktom, resp. partnerskou hádkou.

Pri konflikte si chce každá strana presadiť svoje. Konflikty sprevádzajú rôzne techniky ich zvládania, práca s vlastnými emóciami. Čím sa konflikt odlišuje od násilia je v prvom rade to, že násilie je jednoznačná prevaha jednej strany a vedomé zneužívanie tejto prevahy alebo sily. Násilie je nerovnosť moci a jedna strana, ktorá má silovú alebo mocenskú prevahu, toto využíva alebo zneužíva. Násilie má rôzne podoby, a tak môže byť prevaha fyzická, psychická, ekonomická, sociálna a iná. Pokiaľ silnejšia strana svoju prevahu zneužije, aj konflikt môže prerásť do násilia.

Obeťou domáceho násilia sa môže stať ktokoľvek. Niektoré faktory však zvyšujú riziko a človek sa stáva zraniteľnejším. Do tejto skupiny patria predovšetkým ženy, ktoré sú väčšinou fyzicky slabšie, tehotné ženy, starší ľudia, deti, zdravotne znevýhodnené osoby v domácnosti či ľudia s viacnásobným znevýhodnením ako napríklad dieťa so zdravotným znevýhodnením alebo tehotná žena so statusom imigrantky. Ak vám alebo vašim blízkym niekto ubližuje, vedzte, že tu je veľa dobrých ľudí, odborníkov a odborníčok, ktorí vám ochotne a radi pomôžu. O tom, ako funguje poradňa pre obete domáceho násilia, sa dočítate aj na webe bezmodrin.sk.

Projekt Bez modrín je v roku 2022 realizovaný vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Centrum Slniečko, n.o. (v anglickom jazyku The Sun Center).