Jediná účinná v eliminácii násilia a šikany je prevencia. Preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá z autorskej dielne Centrum Slniečko, n.o. sa zameriava na prácu s deťmi v materských a na prvom stupni základných škôl.

Program je postavený na dlhoročných skúsenostiach z praxe, terénu a poradenstva v oblasti násilia a šikany. Odborná garantka Mgr. Mariana Kováčová, PhD. spolu so svojím tímom pripravila kvalitné vzdelávanie v oblasti syndrómu CAN a identifikácie násilia, na ktoré nadviaže praktický nácvik programu podľa metodiky. Preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá je nástrojom, vďaka ktorému dokážete s deťmi lepšie hovoriť o témach násilia a šikany zážitkovou formou.

Pandémia, lockdowny aj karantény zvýrazňovali priestor na domáce násilie. Nezabúdajme však, že násilie v rodinách, domovoch, ale aj vo verejnom priestore tu bolo aj predtým a bude tu aj po pandémii. Práve preto by sme nemali prestať šíriť prevenciu. Čím skôr s ňou začneme, tým lepšie. A s tým vám pomôže aj Kozmo! Ak chcete vedieť, aké novinky sú v programe pre rok 2022, zapnite si vo štvrtok 28.4.2022 živé vysielanie na Facebooku.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka podpore The Velux Foundations a tiež vďaka programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.