Ôsmy ročník akcie s názvom „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“ pod záštitou prezidentky slovenskej republiky Zuzany Čaputovej 19. novembra 2021 po prvýkrát prekročí hranice Slovenska. Na Slovensku ho pripravujú nezisková organizácia Centrum Slniečko v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri MPSVaR SR a v Čechách Centrum Locika, z.ú..

Rok 2020 nám priniesol nepredvídané situácie, ktorých vplyv presahuje aj naďalej. Verili sme, že sa v roku 2021 už stretneme spoločne na námestiach, no aj tento rok bude Bubnovačka podobná tej minuloročnej.

„Pre každé jedno dieťa je dôležité, aby bolo vypočuté, aby bolo v bezpečí, chránené blízkymi, rodinou, spoločnosťou. Násilie do výchovy ani do života detí jednoznačne nepatrí. Násilie plodí násilie, úzkosti, traumy, ktoré zanechávajú na deťoch, neskôr dospelých trvalé, často nezmazateľné stopy, následky. Preto je veľmi dôležité aby sme dokázali ako spoločnosť v čo najväčšej miere ochrániť každé jedno dieťa, hovoriť otvorene, čo je potrebné urobiť, aké systémové zmeny, aby násilie na deťoch bolo čo najskôr odhalené, aby sa deti dokázali a mali komu zdôveriť a aj dostali adekvátnu pomoc a podporu. Hlas detí je dôležitý v každom kúte sveta! Teší ma, že k tomuto ročníku sa pridali aj kolegovia z Českej republiky a že posolstvo „Aby bolo deti lepšie počuť“, sa dostane všade tam, kde sa práve o detských osudoch rozhoduje.“, uviedla Mariana Kováčová, riaditeľka Centra Slniečko, n.o..

Počas minulých ročníkov sa zapojilo do bubnovania viac, ako 62 000 detí a dospelých. Pre náročnosť situácie nebudeme bubnovať v uliciach, na dvoroch, či telocvičniach ani tento rok. No ak budete so svojimi žiakmi 19. novembra 2021, v čase 10:00 – 11:00 v triedach, či cez online hodinu, zabubnujte si spoločne a pripomeňte si, že Hlas detí je dôležitý. Pridať a podporiť myšlienku môže ktokoľvek.

Veríme, že o rok sa už stretneme spoločne na námestiach a aj za tieto náročne roky zabubnujeme dvojnásobne!

„Násilie má mnoho podôb, nezanecháva rany len na tele, ale častokrát nechá oveľa hlbšie rany na duši. Mnohí z nás hľadajú spôsob, ako sa vysporiadať so zlými spomienkami, možno sa snažíme pozerať filmy a počúvať príbehy, v ktorých sa násilie potrestá. Akoby trest pre iného páchateľa  mohol byť happyendom nás, aj pre mnohé iné deti. Môžeme mať zlé sny, hanbíme sa, možno máme strach z blízkosti, strach zo samoty, cítime bolesť, zmätok, chce sa nám niečo rozbiť, kričať alebo len tak ticho sedieť. Ale prežívame aj pekné dni, dokážeme sa aj zasmiať, tešiť sa na nový film v kinách, z nových šiat, tenisiek, chce sa nám navštíviť sesternice a bratrancov, hrať sa hry na počítači, darí sa nám niečo vytvoriť, možno v nejakom predmete v škole vynikneme, máme obľúbenú herečku, infuencera. Zažiť násilie neznamená byť iba obeťou. Všetko toto môže prežívať každé dieťa. O násilí sa ťažko hovorí, pretože aj zdieľanie spomienok je bolestivé. O to ťažšie sa o násilí hovorí deťom, a preto, ak sa nám dieťa zdôverí myslime na to, že možno práve ja som ten jediný človek, ktorému dieťa môže povedať takúto dôležitú informáciu a možno som jediný človek, ktorý na to môže zareagovať. Preto nezostávajme ticho, hlavne v čase izolácie. “, uviedla riaditeľka NKS, Mária Vargová.

„O Bubnovačce jsme slyšeli poprvé v létě na milé návštěvě v Bratislavě u NKS. Celý koncept nás nadchl, dlouho jsme hledali akci, díky které bychom mohli upozornit veřejnost na těžké příběhy mnoha dětí, které zažívají násilí a pro ostatní jsou často neviditelní. Do Bubnovačky se může zapojit opravdu každý, víme, že na Slovensku už je to za těch 7 ročníků úctyhodné množství, přes 60.000 lidí. Rádi bychom tato čísla zvedli účastí u nás v Česku, naším cílem je, aby se z této akce v nejbližších letech stala i u nás veřejně známá a tradiční aktivita a zapojili se do ní školy, úřady, veřejnost, zkrátka každý, komu není osud dětí lhostejný. Jsme rádi, že se můžeme přidat a hlas dětí tak bude slyšet v obou zemích.“, Magdaléna Černá, Centrum LOCIKA

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto od roku 2014 vždy v novembri sa organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, n.o., člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje viac ako 20 rokov. Už niekoľko ostatných ročníkov prebieha toto podujatie v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou MPSVR SR a tento rok sa k organizátorom pridalo aj Centrum Locika, z.ú. z Prahy, aby Hlas detí bolo počuť nie len na Slovensku, ale aj v Čechách.

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa.
18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 19. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

Vďaka vám robíme svet detí krajším!