Spoznajte najčastejšie mylné predstavy o tom, čo znamená sebaobrana.

Sebaobrana nie je bojové umenie, hoci čerpá prky rôznych bojových umení. Sebaobrana je však komplexná činnosť, ktorú tvoria rôzne aktivity a nadobúdanie zručností s cieľom vedieť ubrániť si vlastné hranice na širokom spektre toho, čo označujeme ako násilie. Je to obrana fyzická aj emočná.

Ďalšou častou mylnou predstavou je, že sebaobrany sú schopní len fyzicky zdatní ľudia. Nie je to pravda. Tak ako široký a komplexný je pojem sebaobrany, rovnako široké je spektrum obranných techník, ktoré zohľadňujú individuality každého človeka. Samozrejme, existujú zásady a overené pravidlá, ich prevedenie a realizácia je však už vecou daností a schopností každej a každého z nás. Brániť seba a svoje hranice dokážeme všetky a všetci. Začať môžeme napríklad spoznaním vlastných osobných hraníc.

Sebaobrana nie je iba pre ženy, ktoré chodia nočným mestom domov. Spoločensky a kultúrne sa stalo, že takéto situácie sú, žiaľ, pre ženy rizikovejšie, ale to je na inú tému. O rodovo podmienenom násilí sa viac dozviete napríklad v 14. epizóde podcastu Bez modrín. O potreby sebaobrany medzi ženami sa hovorí predovšetkým práve preto, že postavenie žien v spoločnosti či ich ekonomická sila stále nie je spoločensky rovnocenne vnímaná s mužmi. Ak si k tomu pridáte štaticky menšie fyzické predispozície, tak si ľahko vypočítate, že súčasťou prevencie a eliminácie nežiadúceho správania a rôznych tráum s tým spojených je aj sebaobrana.

Viac o povzbudzujúcej sebaobrane sa dozviete aj na stránka www.zaseba.sk alebo si vypočujte rozhovor s lektorkou povzbudzujúcej sebaobrany – Biankou Urbanovskou.

Projekt Bez modrín je v roku 2022 realizovaný vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.