Idea platformy Bez modrín sa zrodila už dávnejšie. No za uplynulé dva roky aj vďaka podpore programu ACF – Slovakia nabrala nový rozmer. Podcasty, vzdelávacie formáty, odborné okrúhle stoly a osvetové kampane. Pozrite si sumár toho, čo sa za rok podarilo neziskovej organizácii Centrum Slniečko.

Podcasty

Najvýznamnejšou aktivitou projektu Bez modrín sa za ostatný rok stala autorská podcastová relácia s rovnomenným názvom. Podcast Bez modrín dramaturgicky pripravuje Ivan Ježík a moderuje Martina Slováková. Podcast si od začiatku dal za svoju úlohu prispievať rozhovormi a kultivovanou debatou do verejnej diskusie. Jeho úsilím je zvyšovať povedomie o témach súvisiacich s násilím a nenásilím, osobnostným rozvojom, s toleranciou a rešpektujúcim prístupom k sebe samým i svojmu okoliu. Relácia s dvojtýždňovou periodicitou dostupná na rôznych streamovacích službách sa za rok 2021 tešila celkovej počúvanosti cez 6 000 vypočutí. Bez modrín nie je iba podcast, ale aj edukačná instagramová platforma, ktorá pravidelne prináša zaujímavý obsah pre takmer 1500 sledovateľov. Všetky aktuality nájdete aj na webstránke bezmodrin.sk, na ktorej sú spracované aj rôzne užitočné informácie a kontakty na linky pomoci.

Diskusie

Na jeseň 2020 sme zorganizovali 3 okrúhle stoly s cieľom hlbšej analýzy akútnych problémov v oblasti pomoci ľuďom zažívajúcim násilie. Rozprávali sme sa o fungovaní intervenčných centier, prepojení inštitútu vykázania so sociálnymi službami, o násilí páchanom na ženách a bezpečných ženských domoch. Z dôvodu nastupujúcej druhej vlny pandémie Covid-19 sme všetky podujatia museli zrealizovať v online priestore.

Kampaň

Významnou udalosťou v projekte Bez modrín bola aj špeciálna valentínska kampaň. Formou citylightov a plagátov sme do ulíc troch krajských miest (Bratislava, Nitra, Trnava) dostali silné vizuály s apelujúcimi heslami. Kampaň rezonovala aj na sociálnych sieťach.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.