O deti umiestnené do našej dočasnej starostlivosti sa staráme v dvoch menších rodinných domoch. Malé počty detí, útulná atmosféra a láskavé vychovávateľky. Samozrejme, nič nenahradí pocit bezpečného a milujúceho prostredia vlastnej rodiny. Ako vyzerajú Vianoce v Centre Slniečko, n.o.?

O priebehu sviatočných dní nám viac prezradili vychovávateľky z Centra pre deti a rodiny. Dlhé prípravy v zariadení začínajú už začiatkom decembra, keď sa s deťmi postupne všetko vyzdobuje. Pár dní pred Vianocami sa pečie vianočné pečivo. Varí sa detský punč, počúvajú koledy, vianočné pesničky, posiela sa vianočná pošta dôchodcom a odratávajú dni, kedy príde Ježiško a deti si pod stromčekom nájdu to, čo si želali. “Snažíme sa, aby deti nemysleli na to zlé, čo prežili, ale mali Vianoce plné radosti, šťastia a lásky. Pripravujeme pre nich zábavné hry, prechádzky do prírody, výlety na historické pamiatky v okolí. Pokiaľ je sneh, chodíme sa sánkovať. Robíme s deťmi aktivity, aby nepociťovali smútok. A cez Vianoce tak ako každé iné deti rady sledujú vianočné rozprávky.” 24. december začína prípravami interiéru, deti si upracú svoje izbičky a nevedia sa dočkať večera. Po štedrej večeri nastáva ten kúzelný moment, keď sa na ich tvárach zjavia úprimné úsmevy a radosť.

Keby ste sa opýtali, čo si želajú najviac, väčšina detí vám odpovie: “Byť na Vianoce doma.” Tieto emócie sa vychovávateľky v CPDaR snažia citlivo zreflektovať a empaticky vysvetliť, prečo to nie je možné a spoločne hľadajú veci, zážitky, aktivity, ktoré by deťom vianočné sviatky mohli o čosi spríjemniť. Uvedomujú si, že Vianoce v zariadení nie sú ako doma. Paradoxom však je, že práve domov bol u nich často práve tým miesto, kde im bolo ubližované. Pocity sú preto často zmiešané. Zároveň platí, že deti ľúbia svojich rodičom aj vtedy, keď im veľmi ubližovali (fyzicky, psychicky, sexuálne).

“Každá z nás do zariadenia prináša najmä počas Vianoc kúsok svojho domova, svojich tradícií a všetky spolu tvoria magický vianočný svet našich detí. Vnímam to ako našu dôležitú a zodpovednú úlohu. Veď Vianoce by mali byť pre každé dieťa aspoň trochu magické. V niektorých chvíľach je to skutočne náročné, všetci si uvedomujeme, že žiadnemu z detí nikdy nedokážeme nahradiť vlastnú rodinu. Spoločnými silami sa snažíme našim deťom priniesť do bežných dní v zariadení aspoň malý vianočný zázrak. Detský úsmev a rozžiarené oči pod vianočným stromčekom sú pre nás dostatočným zadosťučinením.”

A aké je to pre vychovávateľky z Centra Slniečko stráviť Štedrý deň v práci a nie doma so svojou rodinou? “Našu prácu berieme ako svoje poslanie. Nikto z nás však nechce zanedbávať vlastnú rodinu. Ten, kto má službu na Štedrý deň, má potom štedrú večeru dvakrát :) Raz doma a raz v zariadení. Aj keď je “rodina” pri každom stole iná, emócie pri oboch stoloch sú rovnaké. Deťom chceme vždy vytvoriť skutočnú atmosféru Vianoc so všetkým, čo k tomu patrí.”

Ďakujeme, že aj vďaka vám robíme svet detí krajším!