Registrácia na marcový termín vzdelávania pre realizáciu Preventívneho programu „Kozmo a jeho dobrodružstvá” je spustená. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa uskutoční online.

Autorom projektu „Kozmo a jeho dobrodružstvá“ je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá sa dlhodobo venuje tvorbe riešení na elimináciu násilia. Súčasťou projektu je okrem iného aj originálny preventívny program, ktorý pripravilo tím odborníkov z Centra Slniečko spoločne s kreatívnym štúdium Cukru production. Vyvinutý je špeciálne pre deti do 7/8 rokov a možno ho realizovať v materských aj na základných školých. 

Účastníci/čky vzdelávania sa komplexným pochopením témy a praktickými cvičeniami dozvedia, ako s deťmi komunikovať o témach tolerancie, rešpektu, prijímacia inakosti, riešenia konfliktov, spolupráci, ale aj násilia. 

4-dňové online vzdelávania sa uskutoční v dňoch 17. 3. – 18. 3 a 22. 3. – 23. 3. 2021. 

Vzdelávanie je určené:

  • pre pedagogických a odborných zamestnancov, pracujúcich so skupinami detí do 7/8 rokov
  • pre preventistov/ky, sociálnych/e pracovníkov/čky pracujúcich/ce so skupinami detí vo veku do 7/8 rokov

Viac informácií o prevetívnom programe a možnosť registrácie možno nájsť na stránke Centra Slniečko.