Kto stojí za podcastom Bez modrín? Spoznajte srdce, hlavu aj vnútorný hlas nášho podcastu.

Mariana Kováčová sa od roku 1990 sa venuje problematike týraných, sexuálne zneužívaných detí, ženám zažívajúcim násilie a obetiam domáceho násilia. Založila a od roku 2000 vedie neziskovú organizáciu Centrum Slniečko. Je odbornou garantkou a autorkou projektov zameraných na systémové nastavenia účinnej pomoci deťom so syndrómom CAN, rodinám v kríze a obetiam domáceho násilia.

Dramaturgom a scenáristom podcastu Bez modrín je Ivan Ježík, povolaním učiteľ matematiky. Učil v Anglicku, Švédsku, Rakúsku. Po návrate na Slovensko pracoval ako manažér internej komunikácie v súkromnom sektore. Pôsobil aj ako programový riaditeľ vo veľkej nadácii, neskôr založil menšiu neziskovú organizáciu Voices. Dlhodobo sa venuje prepájaniu ľudí, sektorov a tém. Organizuje podujatia, píše scenáre aj knihy, moderuje a vzdeláva.

Hostiteľkou, moderátorkou a kreatívnou producentkou podcastu je Martina Slováková. Absolventka VŠVU, ktorá sa vo svojom profesijnom živote venuje najmä produkcii digitálnych médií, tvorbe kreatívnych konceptov, kampaní a pomáha s komunikáciou rôznym značkám, projektom a neziskovkám. 10 rokov vedie vlastné kreatívne štúdio. Martina od roku 2015 úzko spolupracuje s neziskovou organizáciou Centrum Slniečko a pomohla vybudovať preventívny program pre materské a základné školy zameraný na prevenciu násilia medzi deťmi.

Podcast Bez modrín nájdete na YouTube kanáli Centra Slniečko, n.o. a podcastových platformách  SpotifyGoogleAppleAnchorBreakerRadioPublicPocketCasts.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.