Keď si človek neustráži svoje osobné hranice alebo je preťažený sociálnymi interakciami, tak vtedy dochádza k vyhoreniu.

Bežná únava je na konci dňa. Podáme nejaký výkon a oddýchneme si. Dobre sa vyspíme a na druhý deň to je lepšie. Vyhorenie je proces, ktorý väčšinou trvá až niekoľko rokov, v rýchlejšom priebehu niekoľko mesiacov a je preň typická postupná strata nadšenia a / alebo aj fyzické prejavy. Zdravotné komplikácie, poruchy spánku či tráviace ťažkosti.

Matúš Bakyta bol projektovým manažérom v rôznych mimovládnych organizáciách, vyštudoval sociálnu a pracovnú psychológiu, v diplomovej práci sa venoval syndrómu vyhorenia, ktorý predtým sám prekonal. Tejto téme sa doteraz venuje profesionálne v práci s individuálnymi klientmi aj ako lektor so skupinami.

Podcast Bez modrín nájdete na YouTube kanáli Centra Slniečko, n.o. a podcastových platformách  SpotifyGoogleAppleAnchorBreakerRadioPublicPocketCasts.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.