Čo môžeme robiť v rámci prevencie ochrany detí pred násilím? O tom, ako učiť deti tolerancii a vzájomnému rešpektu sme sa v podcaste Bez modrín rozprávali s Janou Šimšálekovou.

Jana Šimšáleková je sociálna pedagogička a lektorka Preventívneho programu Kozmo a jeho dobrodružstvá, ktorý sa realizuje na základných a materských školách v kolektívoch detí do 7/8 rokov. Preventívny program je zameraný na rozvoj emocionálnej inteligencie, prosociálneho správania, spolupráce a empatie detí, vďaka čomu u detí buduje hodnotovo-vedomostný základ, ktorý im v budúcnosti pomôže rozhodnúť sa konať pri strete s násilím.

O tom, ako deťom vytvoriť prostredie, v ktorom sa naučia identifikovať zlé, násilné správania, ale aj o prevencii na školách a jej metódach sme sa rozprávali v ôsmej epizóde podcastu Bez modrín.

Podcast Bez modrín nájdete na YouTube kanáli Centra Slniečko, n.o. a podcastových platformách  SpotifyGoogleAppleAnchorBreakerRadioPublicPocketCasts.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.