Ak sa vás násilie priamo týka a je dlhodobé, je v poriadku, že je pre vás ťažké sa z neho vymaniť. Mnoho obetí si ani nevie predstaviť, ako by inak vyzeral ich život, pokiaľ žijú s násilníkom v jednej domácnosti. Je preto dôležité vedieť, že cesta von existuje. A existujú rôzne spôsoby.

Takto vyzerá podpora obetiam v súčinnosti so štátnymi orgánmi:

Po kontaktovaní polície môže hliadka po príchode vykázať násilníka z domácnosti. V zmysle zákona je následne povinná do 24 hodín informovať príslušné Intervenčné centrum, ktoré má povinnosť do 72 hodín kontaktovať obeť. To obeti potom vysvetlí všetky dostupné možnosti a kroky, ako postupovať v prípade bezpečného úteku. Pre obete je dostupná bezplatná nonstop linka 0800 212 212 (Národná linka pre ženy zažívajúce násilie) alebo e-mail linkaprezeny@ivpr.gov.sk.

Z výskumov vieme, že násilie ženy zažívajú častejšie, než si myslíme. Vo výskume z roku 2014 s vyše 40 tisíc ženami z 28 krajín sa ukázalo, že až tretina žien má skúsenosť s fyzickým alebo sexuálnym násilím. Najviac desivé je však to, že až 67 % žien útok nikam nenahlásilo. Cesta von existuje, hoci je ťažké ju v danej situácii jasne vidieť. Nahlásením násilia pomôžete dostať sa spod násilníckeho cyklu nielen sebe, ale aj iným ženám v podobnej situácii. Možno len potrebujú vidieť podobný príklad odvahy, aby sa k tomu samy odhodlali.

Ide to aj bez modrín. Na tele i na duši.

Zdroj: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf

Projekt Bez modrín je v roku 2022 realizovaný vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Centrum Slniečko, n.o. (v anglickom jazyku The Sun Center).