Projekt Bez modrín pokračuje aj v roku 2022. Vďaka podpore Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vytvoríme nové epizódy podcastu Bez modrín a veľa zaujímavého obsahu na web a Instagram Bez modrín.

Opis projektu:

Prostredníctvom pravidelnej podcastovej relácie aktívna komunikácia tém zameraných na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie pre širokú verejnosť. Cez osobné rozhovory s inšpiratívnymi hosťami vytvoriť protiváhu k aktuálnemu posilňovaniu pozície “násilných prejavov”. Podcasty budú podporené aktívnou komunikáciou na sociálnych sieťach i na webstránke bezmodrin.sk.

Cieľ projektu:

Prostredníctvom autentických rozhovorov s inšpiratívnymi hosťami zameraných na témy fokusované na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, širokú verejnosť scitlivovať a prinášať nové pohľady, informácie a sprostredkovať skúsenosti a názory. Cez osobné príbehy atraktívnou a pútavou formou aj pre mladých ľudí vytvárať protipól násiliu, násilným a nenávistný prejavom.

Platforma podcastu je dostupným a aktuálne mimoriadne obľúbeným a vyhľadávaným formátom. Preto sme presvedčení, že scitlivovanie verejnosti cez osobné rozhovory so zaujímavými a inšpiratívnymi ľuďmi a cez príbehy reálnych ľudí je cestou pre podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže. Veríme, že vzdelaná a rozhľadená spoločnosť je základom pre aktívnu občiansku spoločnosť.

Plánované aktivity:

20 podcastových relácii počas roka 2022. Predbežne 2 podcasty mesačne s pauzou počas letných prázdnin, kedy je počúvanosť podcastov a akýchkoľvek iných mediálnych výstupov štatisticky nižšia. Cca 8 dielov bude financovaných z projektovej podpory a cca 12 dielov formou spolufinancovania. Všetky epizódy budú trvale umiestnené na všetkých podcastových platformách Spotify – Google – Apple – Anchor – Breaker – RadioPublic – PocketCasts aj na YouTube kanáli Centra Slniečko, n.o.. A tiež na špecializovanej stránke www.bezmodrin.sk a zdieľané na webstránke www.centrumslniecko.sk a FB Centra Slniečko.

Aktívna celoročná komunikácia predmetných tém na špecializovanej webstránke www.bezmodrin.sk a edukačnim instagramovom profile @bezmodrin. Výstupy na špecializovanej webstránke www.bezmodrin.sk a instagramovom účte @bezmodrin. Posty, príbehy, rozhovory, videá, reels, …

Suma podpory: 12 000 €

Spolufinancovanie: 10 470 €

Trvanie projektu: 1. január – 31. december 2022

Projekt bude realizovaný vďaka:

Podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Projekt Bez modrín je v roku 2022 realizovaný vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.