Podľa štatistiky Policajného zboru MV SR bolo v rokoch 2010-2019 na Slovensku zabitých alebo zavraždených partnerom 68 žien. Bolo možné ich smrti predísť?

Kvantitatívny online prieskum spoločnosti IKEA z roku 2020, ktorý vznikol v spolupráci s Karlovou univerzitou a slovenskou mimovládnou organizáciou Fenestra, poukázal aj na iný na závažný fakt. Takmer polovica (48 %) opýtaných si myslí, že za násilie v partnerských vzťahoch sú zvyčajne zodpovedné aspoň čiastočne aj obete partnerského násilia. Tento názor zastávajú viac muži ako ženy (59 vs. 37 %). Viac ako polovica (55 %) slovenskej populácie sa stotožňuje s názorom, že ak sa žena nestará o domácnosť, môže to, pochopiteľne, vyprovokovať násilie voči nej. Jedna štvrtina (25 %) respondentov sa dokonca čiastočne stavia na stranu násilníka a súhlasí s vyjadrením, že je pochopiteľné, že muži sú niekedy násilní, pretože sú zodpovední za všetky finančné záležitosti rodiny. Až tretina (35 %) opýtaných si myslí, že ak žena zažívajúca násilie neodíde z násilnej domácnosti, je za násilie spoluzodpovedná. 
Kto je za násilie v domácnosti zodpovedný a ako odbúrať stereotypy ohľadom domáceho násilia? Čím si prechádzajú ľudia zažívajúci domáce násilie? O tom všetkom rozpráva Mariana Kováčová, riaditeľka Centrum Slniečko, n.o.. O svoj príbeh sa s nami podelila aj Anna, bývala klienta krízového centra. Za spoluprácu na realizácii tohto rozhovoru ďakujeme občianskemu združeniu Brána do života, Judite Majerovej a Bronislave Korec Terenovej. Domáce násilie sa však netýka iba partnerských vzťahov. Má rôzne podoby a zažívajú ho deti, starí ľudia aj iní rodinní príslušníci. S akou formou domáceho násilia sa stretávaju LGBTIQ+ ľudia? Rozpráva Andrej Kuruc z Iniciatívy Inakosť.

V novembri je niekoľko dní, ktoré upriamujú pozornosť na práva detí a žien. 18. november je európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. 19. november je svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí. 20. november je svetový deň detí, kedy si pripomíname prijatie dohovoru o právach dieťaťa. V tomto období je aj množstvo komunikačných kampaní, ktoré zvýrazňujú tému domáceho násilia. Jednou z najznámejších celosvetových kampaní je od roku 1991 kampaň 16 dní aktivizmu, ktorá začína 25. novembra, kedy je Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách a vrcholí svetovým dňom ľudských práv, ktorý je 10.decembra. Centrum Slniečko už deviaty rok organizuje 18. novembra tradičnú Bubnovačku.

Zapnite si odber podcastu Bez modrín a žiadna nová epizóda vám neunikne. Pokiaľ sa vám naša práca páči, pridajte hodnotenie a odporučte epizódy aj svojim priateľom aj známym. Aj vďaka vám sa dôležité myšlienky dostanú ďalej. Spoločne tak vytvoríme citlivejší a ohľaduplnejší svet.

Projekt Bez modrín je v roku 2022 realizovaný vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.